Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016

Συμβολές σε συλλογικά έργα (8)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (8) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Το κράτος δικαίου στην Ευρώπη και ο αυταρχικός λαϊκισμός ως «δούρειος ίππος» για την άλωσή του, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία – μια συνολική αποτίμηση, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Ενενήντα έτη Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 2022
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Θρησκεία και Σύνταγμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σήμερα: δέκα σύντομα σχόλια για επίκαιρα ζητήματα, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θρησκευτική Ελευθερία - Επίκαιρα Νομικά Ζητήματα, 2019
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Οι σχέσεις Εκκλησίας – Πολιτείας. 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Η συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στην εναρμόνιση ψυχοκοινωνικού και νομικού φύλου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Ο «χρυσός κανόνας» στο Σύνταγμα και το Δικαστήριο της Ένωσης, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Η νομική έννοια της «Οικογένειας» και τα Ομόφυλα Ζευγάρια: Μαθήματα από το ΕΔΔΑ, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Β. Κόκοτα/Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Η ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή σε κίνηση, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Μορφές «άμεσης» νομοθεσίας: δημοψήφισμα και λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, σε: Συλλογικό Έργο, Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο; Μία συζήτηση με τον Ι. Μανωλεδάκη, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Τ. (Λ.) Παπαδοπούλου, Γυναικεία Συμμετοχή και Δημοκρατία: Οι ποσοστώσεις υπό το φως της πολιτικής και συνταγματικής θεωρίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007