Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θωμάς Ψήμμας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Θ. Ψήμμας, Τα θεμέλια της κοινωνικής ασφάλισης: Διανεμητική Δικαιοσύνη, Ισότητα, Δημοκρατία, 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Θ. Ψήμμας, Υπερεθνικά δικαιοδοτικά όργανα και κοινωνική μέριμνα των αιτούντων διεθνή προστασία. Προοπτικές και κίνδυνοι, σε: ΔτΚΑ 1/2021
Θ. Ψήμμας, Ανάθεση της απονομής συνταξιοδοτικών παροχών σε πιστοποιημένους επαγγελματίες: Κανονιστικά και δικαιοπολιτικά ζητήματα, σε: ΔτΚΑ 3/2021
Θ. Ψήμμας, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τους αιτούντες διεθνή προστασία: κριτική επισκόπηση, σε: ΔτΚΑ 3/2020
Θ. Ψήμμας, Michel Troper: Σύνταγμα και νομικός ρεαλισμός, σε: ΔτΑ 79/2019
Θ. Ψήμμας, Η συνταξιοδοτική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών: Κριτική αποτίμηση, σε: ΔτΚΑ 2/2019
Θ. Ψήμμας, Ο Δικαστικός έλεγχος των interna corporis: η παρεμβολή άσχετων διατάξεων στο νόμο, σε: Αρμ 5/2018
Θ. Ψήμμας, Η νομολογιακή αποτύπωση του άρθρου 25 παρ. 4 Συντ.στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, σε: Αρμ 7/2017