Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θεοφανώ Παπαζήση


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Θ. Παπαζήση, Αστική ευθύνη και HIV/AIDS νόσος, 2003

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Θ. Παπαζήση, Η νόμιμη αιτία στην εσωτερική σχέση στον κοινό λογαριασμό, σε: ΕλλΔνη 2/2022
Θ. Παπαζήση, Τύπος της αποδοχής κληρονομίας, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Θ. Παπαζήση, Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή: Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων, σε: ΕλλΔνη 4/2018
Θ. Παπαζήση, La filiation dans le droit hellénique actuel, σε: Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Θ. Παπαζήση, Γάμος, συγγένεια, φυσικό πρόσωπο: η νομοθετική ρύθμιση του ν. 1329/1983 ανταποκρίνεται στις κοινωνικές επιταγές σήμερα;, σε: Ένωση Αστικολόγων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Θ. Παπαζήση, Παρένθετη μητέρα ή muter semper certa est, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Θ. Παπαζήση, L’ état laïc grec et l’influence de la religion dans le mariage, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Θ. Παπαζήση, Οι παρεμβάσεις του νομοθέτη στους κώδικες, σε: Αρμ 12/2002
Θ. Παπαζήση, Οικογενειακό Δικαστήριο: ρύθμιση και λειτουργία των τμημάτων οικογενειακών υποθέσεων (άρθρου 48 ν. 2447/1996). Με ειδική αναφορά στη ρύθμιση της γονικής μέριμνας (άρθρο 38), σε: Αρμ 5/2001
Θ. Παπαζήση, Σχέσεις μεταξύ συζύγων: Διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, οφειλόμενη διατροφή. Σχέσεις γονέων και τέκνων: Ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα, δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, σε: Αρμ 4/2001
Θ. Παπαζήση, Οριακά θέματα υιοθεσίας και τεχνητής γονιμοποίησης, σε: ΕλλΔνη 5/1995