Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θεόδωρος Παπακυριάκου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Θ. Παπακυριάκου, Οριοθέτηση της ποινικής ευθύνης για παραλείψεις, 2014
Θ. Παπακυριάκου, Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, 2005

Συμβολές σε συλλογικά έργα (22)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (13) +
Ι. Φωτόπουλος, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 2018
Συμβολές (9) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Θ. Παπακυριάκου, Η ποινική ευθύνη για παραβάσεις σε σχέση με την έκδοση ή την αποδοχή φορολογικών στοιχείων μετά τον Ν. 4337/2015, σε: Ένωση Ελλήνων Νομικών e-ΘΕΜΙΣ, Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, 2016
Θ. Παπακυριάκου, Η ποινική νομοθεσία για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως θεμελιώδης άξονας ενός νέου μοντέλου αντεγκληματικής πολιτικής, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007