Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θεόδωρος Κ. Πανάγος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

Β. Χριστιανός/Θ. Πανάγος, Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2018
Θ. Πανάγος, Κρατική παρέμβαση και ρυθμιστική διοίκηση, 2017
Θ. Πανάγος, Έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, 2014
Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς ενέργειας, 2012
Θ. Πανάγος, Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, 2011
Θ. Πανάγος, Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, 2009

Επιστημονική επιμέλεια

Β. Χριστιανός/Θ. Πανάγος, Δημόσιες Συμβάσεις - Ερμηνεία κατ' άρθρο, 2018

Επιστημονική διεύθυνση

Θ. Πανάγος, Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2021

Συμβολές σε συλλογικά έργα (2)

Θ. Πανάγος, Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, 2021
Συμβολές (2) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Θ. Πανάγος, Το ζήτηµα της οπτικής όχλησης κατά τη χωροθέτηση των αιολικών σταθµών, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 32/2020
Θ. Πανάγος, Απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου: Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε: ΕΕΕυρΔ 4/2016
Θ. Πανάγος, Oι τηλεματικές εναλλακτικές μορφές για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. H περίπτωση του διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 15/2011
Θ. Πανάγος, Tο ζήτημα της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των διοικητικών αδειών στις περιπτώσεις συγχώνευσης και διάσπασης ανωνύμων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 9/2008
Θ. Πανάγος, Η Σύμβαση και το Αποδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύος στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 7/2007