Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θεόδωρος Δ. Τροκάνας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2022
Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Θ. Τροκάνας, Ο σκοπός του σωματείου ως φραγμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. (Με αφορμή την υπ. αριθμ. 185/2019 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Θ. Τροκάνας, O επαναπροσδιορισμός της αρχής της ελευθερίας του διατιθέναι υπό το πρίσμα της κατάρτισης ηλεκτρονικών διαθηκών, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Θ. Τροκάνας, Η κάλυψη ποσού για προσφυγή σε παρένθετη μητρότητα ως περιεχόμενο της οφειλόμενης αποζημίωσης σε θύμα τροχαίου αυτοκινητικού ατυχήματος, σε: Ένωση Αστικολόγων/Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία: Πράξη και θεωρία, 2018
Θ. Τροκάνας, Ψηφιακές Διαθήκες, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Θ. Τροκάνας, Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις στο ζήτημα της παρένθετης μητρότητας: Οι υποθέσεις Μennesson και Labassee εναντίον Γαλλίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Θ. Τροκάνας, H μεταστροφή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Υπόθεση S. H. αnd others v. Austria: Από την απόφαση του Τμήματος της 1ης Απριλίου 2010 στην απόφαση του Τμήματος Ευρείας Σύνθεσης (Grand Chamber) της 3ης Νοεμβρίου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Θ. Τροκάνας, Η εφαρμογή των μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί, σε: Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Θ. Τροκάνας, ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ DR. HWANG, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Θ. Τροκάνας, SOME THOUGHTS ON CLONING CONCERNING THE REVERBERATIONS OF DR. HWANG CASE, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΕφΘεσ 826/2008, σε: Αρμ 10/2008, σχόλιο: Θ. Τροκάνας
ΠΠρΑθ 879/2004, σε: Αρμ 1/2005, σχόλιο: Θ. Τροκάνας
ΜΠρΑΘ 8074/2004, σε: Αρμ 3/2005, σχόλιο: Θ. Τροκάνας