Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Θανάσης Κ. Παπαχρίστου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (31)

Συγγραφέας

Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003

Πρόλογος

Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2η έκδ., 2023
Ε. Ρεθυμιωτάκη, Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012

Επιστημονική επιμέλεια

Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012

Επιμέλεια Σειράς

Λ. Μήτρου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2017
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Λ. Μήτρου/Α.-Μ. Πισκοπάνη/Σ. Τάσσης/Μ. Καρύδα/Σ. Κοκολάκης, Facebook, Blogs και δικαιώματα, 2013
Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, 2012
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2011
Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Ι. Καμτσίδου/Α. Μανιτάκης/Γ. Γεραπετρίτης/Γ. Κατρούγκαλος/Σ. Βλαχόπουλος/Χ. Ανθόπουλος/Κ. Χρυσόγονος, Η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες, 2010
Κ. Γώγος, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, 2009
Λ. Μήτρου/Γ. Μανιάτης, Η προστασία των γενετικών δεδομένων, 2008
Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Ε. Ρεθυμιωτάκη, Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Τ. Βιδάλης/Κ. Χαριτίδης, Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, 2011
Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010
Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009
Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος, 2007
Λ. Λεφάκης, Ευρεσιτεχνίες ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, 2006
Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, 2006
Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005
Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004
Συλλογικό Έργο, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003
Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Θ. Παπαχρίστου, Φιλία vs συγγένεια, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Θ. Παπαχρίστου/Δ. Καλλινίκου, Η προσφορά του Γεώργιου Κουμάντου στην εξέλιξη του οικογενειακού δίκαιου, σε: Ένωση Αστικολόγων, Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983 για τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, 2016
Θ. Παπαχρίστου/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Αδυναμία προς τεκνοποιία ως προϋπόθεση της τεχνητής γονιμοποίησης ή: περιπτώσεις επιτρεπτής τεχνητής γονιμοποίησης, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Θ. Παπαχρίστου/Α. Χέλμης, La culture juridique et l’acculturation en droit, σε: RHDI 1/2010
Θ. Παπαχρίστου, «Πρόσωπα» και «πράγματα» στο μοντέρνο δίκαιο (Με αφορμή τη νομική φύση του γεννητικού υλικού), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Θ. Παπαχρίστου, Αναζητώντας τη legem infοrmaticam, σε: Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006
Θ. Παπαχρίστου/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Ιατρικό απόρρητο, ιατρικό αρχείο, προσωπικά δεδομένα υγείας, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005): βασικές ρυθμίσεις, 2006
Θ. Παπαχρίστου, Πόσο αντέχει ακόμη η πυραμίδα;, σε: Συλλογικό Έργο, Αυτορρύθμιση, 2005
Θ. Παπαχρίστου/Σ. Λύτρας, Τα διφυή νομικά πρόσωπα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΠΠρΑΘ 6779/2000, σε: Αρμ 1/2001, σχόλιο: Θ. Παπαχρίστου