Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Τάκης Βιδάλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (31)

Συγγραφέας

Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 2, 2017
Τ. Βιδάλης/Κ. Χαριτίδης, Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, 2011
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 1, 2007
Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006

Πρόλογος

Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010

Επιμέλεια Σειράς

Λ. Μήτρου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2017
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Λ. Μήτρου/Α.-Μ. Πισκοπάνη/Σ. Τάσσης/Μ. Καρύδα/Σ. Κοκολάκης, Facebook, Blogs και δικαιώματα, 2013
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Γ. Λέκκας/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή/Π. Ραβδάς/Γ. Σεργίδης/Θ. Τροκάνας/Χ. Αργυρόπουλος/Κ. Φουντεδάκη/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, 2012
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2011
Ι. Καμτσίδου/Α. Μανιτάκης/Γ. Γεραπετρίτης/Γ. Κατρούγκαλος/Σ. Βλαχόπουλος/Χ. Ανθόπουλος/Κ. Χρυσόγονος, Η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες, 2010
Ν. Ανδριώτης/Α. Τριανταφυλλίδου/Μ. Μαρούφωφ/Α. Παπαδόπουλος/Ξ. Γιαταγάνας/Γ. Τσιούκας/Χ. Παπαστυλιανός, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Κ. Γώγος, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, 2009
Λ. Μήτρου/Γ. Μανιάτης, Η προστασία των γενετικών δεδομένων, 2008
Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Ε. Ρεθυμιωτάκη, Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Τ. Βιδάλης/Κ. Χαριτίδης, Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, 2011
Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010
Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009
Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος, 2007
Λ. Λεφάκης, Ευρεσιτεχνίες ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, 2006
Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, 2006
Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004
Συλλογικό Έργο, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004
Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003
Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002

Συμβολές σε συλλογικά έργα (7)

Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Συμβολές (7) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Τ. Βιδάλης, Η επίδραση της τεχνολογίας στη δημοκρατία, σε: ΔτΑ 99/2024
Τ. Βιδάλης, Αντικατάσταση μιτοχονδρίων και εφαρμογές CRISPR/Cas9 σε ανθρώπινους γαμέτες και έμβρυα: υπάρχουν όρια στον νόμο;, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Τ. Βιδάλης, Η νομική δεσμευτικότητα των ιατρικών πρωτοκόλλων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Τ. Βιδάλης, Bioethics and Law: The Major Issues, σε: AIDH 8/2016
Τ. Βιδάλης, Παρένθετη μητρότητα και αναπαραγωγικός τουρισμός, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Τ. Βιδάλης, Όταν είμαστε «πράγματα»: η νομοθεσία για την αναπαραγωγή και η μεγάλη διάκριση του δικαίου, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Τ. Βιδάλης, «Λιγότερη Βουλή!»: η προοπτική της Προεδρικής Δημοκρατίας, σε: Συλλογικό Έργο, Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013
Τ. Βιδάλης, Η ελευθερία της επιστήμης στο έργο του Γ. Παπαδημητρίου, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 1, 2011
Τ. Βιδάλης, Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συνθετική ζωή, βιοηθική και δίκαιο, 2011
Τ. Βιδάλης, ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Τ. Βιδάλης, Μια πρόταση νομοθετικής πολιτικής για το συνταγματικό δικαίωμα συμμετοχής στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», σε: Θ. Παπαχρίστου/Τ. Βιδάλης/Λ. Μήτρου/Α. Τάκης, Το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, 2006
Τ. Βιδάλης, «Τι λέμε και σε ποιόν;…»: βαθμίδες εμπιστευτικότητας των ιατρικών δεδομένων στην κλινική έρευνα, σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006
Τ. Βιδάλης, Κανονιστικές συνέπειες της αρχής της αξίας του ανθρώπου, με αφορμή τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Τ. Βιδάλης, Η κλονισμένη αξιοπρέπεια του κλώνου: Σχόλιο στον Φ. Βασιλόγιαννη, σε: Συλλογικό Έργο, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004