Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Συνήγορος του Πολίτη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Συνήγορος του Πολίτη, Ρητορική Μίσους και Διακρίσεις, 2017
Συνήγορος του Πολίτη, Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα, 2015
Συνήγορος του Πολίτη, Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, 2009
Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Συνήγορος του Πολίτη, Προτάσεις για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, σε: ΕλλΔνη 1/2021
Συνήγορος του Πολίτη, Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεσηγια την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμότης εθνικής σύνταξης (άρθρο 7 ν. 4387/2016)και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα (άρθρο 93 ν. 4387/2016), σε: ΔτΚΑ 2/2020