Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Συλλογικό Έργο


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (53)

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Συλλογικό Έργο, Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2023
Συλλογικό Έργο, ΑΘΗΝΑ: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα, 2023
Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συλλογικό Έργο, Δημόσιες συμβάσεις – Κρίσιμα ζητήματα και πρόσφατες εξελίξεις, 2022
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 1, 2022
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Συλλογικό Έργο, Μητροπολιτικός σχεδιασμός: Ο ρόλος των ρυθμιστικών σχεδίων, 2022
Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Συλλογικό Έργο, Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Συλλογικό Έργο, Cassation in French and Greek Civil Procedural Law, 2022
Συλλογικό Έργο, Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022
Συλλογικό Έργο, Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Vs Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο;, 2022
Συλλογικό Έργο, Natura και Χρήσεις Γης, 2022
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2021
Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Συλλογικό Έργο, Δίκαιη δίκη, οριστικότητα και δημόσια τάξη ως επικρατούσες αρχές στη διεθνή εμπορική διαιτησία, 2021
Συλλογικό Έργο, Περιβάλλον, τοπίο και σχεδιασμός, 2021
Συλλογικό Έργο, Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία, 2021
Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Συλλογικό Έργο, Τα Ηνωμένα Έθνη και οι νέες προκλήσεις στο διεθνές στερέωμα, 2018
Συλλογικό Έργο, Dignatio Rerum Professor Elias Krispis, 2018
Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Συλλογικό Έργο, Protecting the environment from human intervention: Legal and criminological aspects, 2018
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Συλλογικό Έργο, Evidence in Spanish and Greek Procedural Law, 2018
Συλλογικό Έργο, Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο, 2017
Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Συλλογικό Έργο, Η έννοια της Κρατικής Κυριαρχίας και Αυτοδιαθέσεως στο διεθνές δίκαιο, 2016
Συλλογικό Έργο, Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law, 2016
Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Συλλογικό Έργο, Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law, 2014
Συλλογικό Έργο, Δίκαιο του Κυπριακού ζητήματος, 2014
Συλλογικό Έργο, Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, 2013
Συλλογικό Έργο, Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013
Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Συλλογικό Έργο, Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ, 2009
Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Συλλογικό Έργο, Αυτορρύθμιση, 2005
Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 1, 2005
Συλλογικό Έργο, Νέες τεχνολογίες και συνταγματικά δικαιώματα, 2004
Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000