Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Στέλιος Ν. Κουσούλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 5η έκδ., 2023
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 4η έκδ., 2022
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016
Σ. Κουσούλης, Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο, 2007
Σ. Κουσούλης, Δίκαιο της διαιτησίας, 2006
Σ. Κουσούλης, Διαιτησία, 2004

Συμβολές σε συλλογικά έργα (100)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συμβολές (10) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 1, 2000
Συμβολές (14) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Συμβολές (76) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (4)

Σ. Κουσούλης, Δεδικασμένο και μείωση της ποινικής ρήτρας, σε: ΕΠολΔ 2/2008
Σ. Κουσούλης, Προσβολή της ιδιότητας τέκνου ως γεννημένου σε γάμο και εξαίρεση ως μάρτυρα του επικαλουμένου για τον εαυτό του την ιδιότητα του γονέα, σε: ΕλλΔνη 3/2002
Σ. Κουσούλης/Ξ. Παπαρρηγόπουλος, Αναγνώριση αλλοδαπής ποινικής αποφάσεως, που έκρινε παρεμπιπτόντως την έννομη σχέση της πατρότητας, σε: ΕλλΔνη 10/1999
Σ. Κουσούλης, Απόρρητο και δυνατότητες κατασχέσεως, σε: ΕλλΔνη 4/1998