Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Στέφανος Σ. Πανταζόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (7)

Συγγραφέας

Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα μέσα και ανακοπές, 2020
Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 4η έκδ., 2019
Σ. Πανταζόπουλος, Η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, 3η έκδ., 2016
Ν. Κλαμαρής/Σ. Κουσούλης/Σ. Πανταζόπουλος, Πολιτική Δικονομία, 3η έκδ., 2016
Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015
Σ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, 2012
Σ. Πανταζόπουλος, Αναψηλάφηση της απόφασης λόγω ψευδών αποδεικτικών μέσων, 2009

Συμβολές σε συλλογικά έργα (68)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα μέσα, 2η έκδ., 2020
Συμβολές (68) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (17)

Σ. Πανταζόπουλος, Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων κατά την περίοδο 2004-2018, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Σ. Πανταζόπουλος, Ενωσιακό δίκαιο και εθνικός δικαστής. Ένας διαρκής πολυσήμαντος διάλογος, σε: ΕλλΔνη 4/2019
Σ. Πανταζόπουλος, Δικονομικά ζητήματα της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (καν. 1896/2006), σε: ΕΠολΔ 3/2019
Σ. Πανταζόπουλος, Σχέσεις ποινικής και πολιτικής δίκης. Iδίως το τεκμήριο αθωότητας και η πολιτική δίκη, σε: ΕλλΔνη 5/2019
Σ. Πανταζόπουλος, Οι διατάξεις των άρθρων 237 παρ. 6 και 254 ΚΠολΔ για τη διαταγή και απόφαση επανάληψης της συζήτησης, υπό το πρίσμα των δικονομικών αρχών του άρθρου 107 και 116 παρ. 2 ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Σ. Πανταζόπουλος, Οι διατάξεις των άρθρων 237 § 6 και 254 ΚΠολΔ για τη διαταγή και απόφαση επανάληψης της συζήτησης, υπό το πρίσμα των δικονομικών αρχών των άρθρων 107 και 116 § 2 ΚΠολΔ, σε: ΕλλΔνη 6/2017
Σ. Πανταζόπουλος, Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις δίκες των ειδικών διαδικασιών (άρθρα 591 επ. ΚΠολΔ), σε: ΕλλΔνη 3/2016
Σ. Πανταζόπουλος, Δικονομικά ζητήματα πρόσθετων λόγων ανακοπής, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Σ. Πανταζόπουλος, Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στα ένδικα μέσα, στις ειδικές διαδικασίες και στο γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει του ν. 4335/2015, σε: ΕΠολΔ 3/2015
Σ. Πανταζόπουλος, ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015
Σ. Πανταζόπουλος, Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στα ένδικα μέσα, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Σ. Πανταζόπουλος, Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1896/2006 για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Σ. Πανταζόπουλος, Οι νομοθετικές προτάσεις του Σχεδίου Νόμου της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στις δίκες των ειδικών διαδικασιών, των ασφαλιστικών μέτρων και της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕΠολΔ 2/2009
Σ. Πανταζόπουλος, Η αθλητική δικαιοσύνη (Μετά τους ν. 2725/1999, 3057/2002, 3262/2004), σε: ΕλλΔνη 1/2005
Σ. Πανταζόπουλος, Ο νέος ν. 2915/2001 και ο τροποποιητικός αυτού ν. 3043/2002. De lege ferenda προτάσεις για την αποτελεσματική και ταχεία απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης, σε: ΕλλΔνη 1/2003
Σ. Πανταζόπουλος, Η μετάβαση από το σύστημα των βιβλίων μεταγγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου, σε: ΕλλΔνη 6/1998
Σ. Πανταζόπουλος, Σκέψεις για την αναπλήρωση της συναινέσεως του φυσικού γονέα με δικαστική απόφαση, λόγω καταχρηστικής αρνήσεως παροχής αυτής, σε: ΕλλΔνη 4/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (53)

ΜΠρΑθ 804/2019, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΘεσ 7325/2019, σε: ΕλλΔνη 1/2020, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 2396/2018, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 1003/2018, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΔΕΕ της 19.12.2019, C-453/18 & 494/18 Bondora AS κατά Carlos V. C. (C453/18), XY (C494/18), σε: ΕλλΔνη 2/2020, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 1/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΠατρ 88/2017, σε: ΕλλΔνη 3/2017, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 475/2017 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2017, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΘεσ 3404/2017, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΑθ 3696/2017, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Ε. Κώνστα
ΜΕφΘεσ 1312/2017, σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1943/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2018, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Ε. Στασινόπουλος
ΑΠ 1480/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2018, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1169/2017, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 218/2016 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2016, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 535/2016 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 229/2015, σε: ΕλλΔνη 2/2016, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1372/2015 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2016, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Ι. Δεληκωστόπουλος
ΜΠρΣερ 84/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 37/2014 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΕφΘεσ 1400/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 354/2014, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΧαν 354/2014, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΑθ 3616/2014, σε: ΕλλΔνη 1/2015, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Α. Πανταζόπουλος, Ε. Στασινόπουλος
ΜΠρΠατρ 1128/2014, σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Κ. Γεωργίου, Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 2214/2014 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 497/2014, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1825/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 45/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1681/2013 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 781/2013 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1143/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Γ. Βαλμαντώνης
ΕφΘεσ 215/2013, σε: ΕλλΔνη 5/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 35/2013 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1831/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΕφΠειρ 668/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος, Χ. Παπαδάκης
ΕφΠειρ 625/2012, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1430/2012 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 298/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 278/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΠΠρΠειρ 3272/2012, σε: ΕλλΔνη 6/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΚεφ 4/2012, σε: ΕλλΔνη 5/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 554/2012 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 553/2012, σε: ΕλλΔνη 1/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1180/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΑθ 2651/2011, σε: ΕλλΔνη 4/2013, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΠειρ 692/2011, σε: ΕλλΔνη 6/2014, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 374/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 1352/2011, σε: ΕλλΔνη 3/2015, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΜΠρΑθ 4882/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΕφΘεσ 797/2009, σε: ΕΠολΔ 4/2010, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 460/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος
ΑΠ 1751/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Σ. Πανταζόπουλος