Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Στέφανος Κ. Καραμέρος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Σ. Καραμέρος, Αθέτηση ρήτρας παρεκτάσεως αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας και αποζημιωτική ευθύνη, 2023
Σ. Καραμέρος, Το νόμιμο τεκμήριο ως νομοτεχνικό μέσο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 2020
Σ. Καραμέρος, Η βεβαιότητα της αξιώσεως ως προϋπόθεση της εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ, 2013

Συνεργάτης

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (12)

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Συμβολές (12) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (11)

Σ. Καραμέρος, Η έννοια του όρου «οριστική απόφαση» στο άρθρο 724 ΚΠολΔ. Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 251/2020, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Σ. Καραμέρος, Η δικονομική μεταχείριση των ελαττωμάτων κατά τα άρθρα 915, 918 IV και 924 εδ. α΄ ΚΠολΔ ως λόγων ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ από την ειδικότερη έποψη του ορισμένου και της φύσεώς τους ως αρνήσεων Ή ενστάσεων, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη, 2023
Σ. Καραμέρος, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡ. 25-27 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 655/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, σε: Συλλογικό Έργο, Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Σ. Καραμέρος, Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19), σε: Lex&Forum 3/2021
Σ. Καραμέρος, Συμφωνία εξυγιάνσεως υπερχρεωμένης επιχειρήσεως ως είδος αναγκαστικού συμβιβασμού – Αξίωση αποζημιώσεως από άδικη εκτέλεση επί κατασχέσεως τραπεζικών λογαριασμών – Προσωρινή δικαστική προστασία, σε: ΕΠολΔ 4/2020
Σ. Καραμέρος, Σκέψεις ως προς τις συνέπειες της ελλείψεως ή της ελαττωματικότητας της επιδόσεως αγωγής της τακτικής διαδικασίας (μετά τον ν. 4335/2015), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Σ. Καραμέρος, Ερμηνευτικά ζητήματα του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολαβήσεως ως προς τις μορφές περαιώσεως της διαδικασίας, τα προσόντα του διαμεσολαβητή και την αμοιβή του (ν. 4512/2018), σε: Αρμ 1/2018
Σ. Καραμέρος, Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1215/2012 επί κάμψεως της αυτοτέλειας νομικού προσώπου, σε: Αρμ 5/2018
Σ. Καραμέρος, Ο Κανονισμός 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, σε: ΕλλΔνη 2/2008
Σ. Καραμέρος, Ο Κανονισμός 805/2004 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου (ΕΕΤ) για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις και οι σημαντικότερες επιπτώσεις του στο Ελληνικό Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, σε: Αρμ 12/2005
Σ. Καραμέρος, Σκέψεις ως προς το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής κατ' άρθρο 633 II ΚΠολΔ, σε: Αρμ 10/2002

Σχόλια σε αποφάσεις (9)

ΔΕΕ της 23.3.2023, C-590/21, Charles Taylor Adjusting Limited, FD κατά Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises Inc, Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα, σε: Lex&Forum 1/2023, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΔΕΕ της 7.9.2023, C-590/21, Charles Taylor Adjusting Ltd, FD κατά Starlight Shipping Co., Overseas Marine Enterprises Inc., σε: Lex&Forum 3/2023, σχόλιο: Κ. Βουλγαράκης, Σ. Καραμέρος
ΔΕΕ της 22.6.2022, C-267/20 Volvo AB (publ.), DAF Trucks NV κατά RM, σε: Lex&Forum 4/2022, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΔΕΕ της 1.7.2021, C-301/20, UE, HC κατά Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG, σε: Lex&Forum 1/2022, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΔΕΕ της 16.7.2020, C-80/19, E. E. παρισταμένων των: Kauno miesto 4-ojo Notaro Biuro notarė Virginija Jarienė, K.-D. E., σε: Lex&Forum 3/2021, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΑΠ 2235/2009 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΜΠρΘεσ 23913/2002, σε: Αρμ 1/2003, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΜΠρΘεσ 33926/2002, σε: Αρμ 2/2003, σχόλιο: Σ. Καραμέρος
ΜΠρΘεσ 1761/2002, σε: Αρμ 11/2002, σχόλιο: Σ. Καραμέρος