Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σπυρίδωνας Β. Βρέλλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Évolutions en matière du droit privé, 2017
Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως - Ελληνικό Τμήμα, Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (10)

Σ. Βρέλλης, Κανόνες συγκρούσεως και Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών. Η συνάντησή τους σε θέματα οικογενειακής επανένωσης, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Σ. Βρέλλης, Θανάσης Παπαχρίστου – Ο καλός φίλος, σε: Διεθνής Επιτροπή Προσωπικής Καταστάσεως - Ελληνικό Τμήμα, Το πρόσωπο και η οικογένεια στο δίκαιο και την κοινωνία, 2017
Σ. Βρέλλης, State Immunity in War Atrocities. The German Massacres in Greece - A Judiciary Saga in International Law, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Σ. Βρέλλης, The moral basis and perspectives of Comparative Law. A preliminary draft of advanced elementary thoughts, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Σ. Βρέλλης, The ordre public clause in the Greek case law on adoption, σε: RHDI 1/2011
Σ. Βρέλλης, Κανόνες Δεοντολογίας στο πεδίο των Πολιτιστικών Αγαθών, σε: Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, Προστασία και επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών, 2011
Σ. Βρέλλης, Η προστασία του ιδιωτικού βίου και της υπολήψεως του προσώπου στο πεδίο των κανόνων συγκρούσεως, σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011
Σ. Βρέλλης, La Loi et la Culture, σε: RHDI 2/2009
Σ. Βρέλλης, La légitimation d’un enfant né hors mariage: une institution en déclin - Regards comparatifs sur le droit matériel et les conflits de lois, σε: RHDI 1/2008
Σ. Βρέλλης, Ζητήματα κτήσεως και απώλειας της ελληνικής και της γαλλικής ιθαγένειας - δίκαιο που διέπει την κληρονομική διαδοχή, σε: ΕλλΔνη 3/1990