Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σπυρίδων Ψυχομάνης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (18)

Συγγραφέας

Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 8η έκδ., 2019
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Σ. Ψυχομάνης, Εμπορικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2018
Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 3η έκδ., 2018
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 7η έκδ., 2017
Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2η έκδ., 2017
Σ. Ψυχομάνης, Πτωχευτικό δίκαιο και Δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 6η έκδ., 2016
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο Τραπεζικού Δικαίου, 2η έκδ., 2016
Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τόμ. 3, 2015
Σ. Ψυχομάνης, Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων), 2014
Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 2013
Σ. Ψυχομάνης, Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο Δίκαιο των Προσωπικών Εταιριών, 2012
Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τόμ. 2, 6η έκδ., 2010
Σ. Ψυχομάνης, Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, 2η έκδ., 2009
Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό δίκαιο - Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων, τόμ. 1, 6η έκδ., 2008
Σ. Ψυχομάνης, Εμπορικό δίκαιο, 2η έκδ., 2007
Σ. Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 2001
Σ. Ψυχομάνης, Το Factoring, 1996

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Σ. Ψυχομάνης, Η «ύβρις» του συμφώνου συμβίωσης, σε: ΕλλΔνη 1/2019
Σ. Ψυχομάνης, Το καθεστώς της «δεκάτης» σε βάρος μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ που ασκούν, παράλληλα, ελεύθερο επάγγελμα, σε: ΕλλΔνη 4/2019
Σ. Ψυχομάνης, Συμψηφισμός, προτεινόμενος από τράπεζα κατά συνδικαιούχου καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό – Ένα πολύπαθο θέμα, σε: ΕλλΔνη 2/2018
Σ. Ψυχομάνης, Ποιοι επιτέλους νομοθετούν σ’ αυτή τη νυχτωμένη χώρα;, σε: ΕλλΔνη 5/2015
Σ. Ψυχομάνης, Οι νεώτερες αλλαγές στο πτωχευτικό μας δίκαιο με το ν. 4336/2015, σε: ΕπισκΕΔ 3-4/2015
Σ. Ψυχομάνης, Το επιτόκιο υπερημερίας οφειλών του Δημοσίου, σε: ΕλλΔνη 5/2013
Σ. Ψυχομάνης, Εισπρακτικές επιχειρήσεις και εταιρίες ενημέρωσης., σε: ΕπισκΕΔ 1/2009
Σ. Ψυχομάνης, Β. Η νομολογία του Δ.Ε.Κ. για την «αναγκαστική» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. στα πλαίσια της νομοθεσίας για την εξυγίανση επιχειρήσεων, σε: ΕπισκΕΔ 1/1996

Σχόλια σε αποφάσεις (8)

ΕφΛαρ 83/1998, σε: ΕπισκΕΔ 1/1999, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης
ΟλΑΠ 8/1998, σε: ΕπισκΕΔ 1/1998, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης
ΕφΔυτΜακ 57/1998, σε: ΕπισκΕΔ 4/1999, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Σ. Ψυχομάνης
ΕφΔωδ 262/1997, σε: ΕπισκΕΔ 3/1998, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης, Κ. Παμπούκης
ΕφΑθ 8670/1996, σε: ΕπισκΕΔ 1/1999, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης
ΕφΑθ 9385/1995, σε: ΕπισκΕΔ 4/1995, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης, Σ. Ψυχομάνης
ΕφΠειρ 1323/1995, σε: ΕπισκΕΔ 1/1997, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης
ΕφΠειρ 716/1993, σε: ΕπισκΕΔ 4/1995, σχόλιο: Σ. Ψυχομάνης