Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σπυρίδων Κ. Τσαντίνης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Σ. Τσαντίνης, Δεδικασμένο και Νομική Αιτία, 2016

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Σ. Τσαντίνης, Case Management in the Modern Civil Procedure International trends and the Greek Model, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Σ. Τσαντίνης/Β. Χατζηϊωάννου, Νομιμότητα διαδικασίας ελεύθερης πώλησης ξενοδοχειακού συγκροτήματος (998 § 6 ΚΠολΔ) και καταγγελίας μίσθωσης ξενοδοχειακής επιχείρησης από τον αγοραστή-υπερθεματιστή (1009 εδ. α΄ ΚΠολΔ), σε: ΕΠολΔ 2/2023
Σ. Τσαντίνης, Η «πρότυπη» δίκη κατά το άρθρο 20Α ΚΠολΔ–Μια πρώτη, σύντομη, προσέγγιση–, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Η πολιτική δίκη στη δίνη των συνεχών τροποποιήσεων του ΚΠολΔ (με αφορμή τις τροποποιήσεις των νόμων 4842 και 4855/2021), 2022
Σ. Τσαντίνης, Ιδιωτική Αυτονομία στο Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο, σε: Lex&Forum 3/2021
Σ. Τσαντίνης, Die Rechtsmittellehre Peter Gilles’ in der griechischen Prozessrechtswissenschaft, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Κ. Καλαβρός/Σ. Τσαντίνης/Π. Γιαννόπουλος, Ενημερωτικό Σημείωμα για τις ρυθμίσεις του άρθρου 74 ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σε: ΕΠολΔ 2/2020
Σ. Τσαντίνης, Case Management in the Modern Civil Procedure –International trends and the Greek Model–, σε: Συλλογικό Έργο, Relations between judge and parties in German and Greek civil trial, 2020
Σ. Τσαντίνης, Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας στους Γενικούς Όρους (τυπωμένους στην οπίσθια όψη) θαλάσσιας φορτωτικής και τυχόν εξ αυτής δέσμευση και του ασφαλιστή, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Σ. Τσαντίνης/Β. Χατζηϊωάννου, Διαδικασία εκδίκασης της ανακοπής κατά της αρνητικής δήλωσης τρίτου (986 ΚΠολΔ) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015, σε: ΕλλΔνη 3/2018
Σ. Τσαντίνης, Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντα (αρχή της «non reformatio in peius»), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Σ. Τσαντίνης, Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης, σε: Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, 2015
Σ. Τσαντίνης, Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Γενικό Μέρος, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Σ. Τσαντίνης, Ομοδικία πρωτοφειλέτη και εγγυητή - ομοδικία περισσότερων εγγυητών, σε: ΕΠολΔ 3/2013
Σ. Τσαντίνης, Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα ονοματοδοσίας και μεταβολής κύριου ονόματος, σε: ΕλλΔνη 5/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΔΕΚ 11.7.2008 C-195/08 PPU Inga Rinau, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Σ. Τσαντίνης