Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Σωτήρης Λύτρας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Σ. Λύτρας, La naissance de la notion de sanction en droit répressif européen, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Σ. Λύτρας, Ελλάδα, Τουρκία και Διεθνές Δίκαιο, σε: ΕφημΔΔ 2/2021
Σ. Λύτρας, Δημόσια νομικά πρόσωπα και «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας» ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Σ. Λύτρας, Δικαστικές κυρώσεις, σε: ΕφημΔΔ 4/2018
Θ. Παπαχρίστου/Σ. Λύτρας, Τα διφυή νομικά πρόσωπα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004