Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Προκόπης Β. Παυλόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (45)

Π. Παυλόπουλος, Σχολιασμός της απόφασης “NextGenerationEU” (6.12.2022) του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για το Ταμείο Ανάκαμψης, σε: ΔτΑ 99/2024
Π. Παυλόπουλος, Αποφασιστικά βήματα της νομολογίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Σχολιασμός των αποφάσεων ΣτΕ (Α΄) 1500/2022 και ΤρΔΠρΑθ 6340/2021, σε: ΔτΑ 95/2023
Π. Παυλόπουλος, Επισημάνσεις για τη συμβολή της φιλοσοφικής σκέψης του Immanuel Kant στην εδραίωση των θεσμικοπολιτικών «αντηρίδων» της φιλελεύθερης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 2/2023
Π. Παυλόπουλος, «Διλήμματα» της Νομικής Επιστήμης στο πλαίσιο των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε: ΕφημΔΔ 4/2023
Π. Παυλόπουλος, Παρατηρήσεις πάνω στα θεσμικά δεδομένα της Συνθήκης της Λωζάνης για τις Μειονότητες. Η Συνθήκη της Λωζάνης δεν είναι νομικώς δυνατό να αναθεωρηθεί, σε: ΔτΑ 97/2023
Π. Παυλόπουλος, Ο «νόμος» μεταξύ Νομικής Επιστήμης και Φυσικής Επιστήμης με την «επικουρία» των Μαθηματικών, σε: ΕφημΔΔ 5/2023
Π. Παυλόπουλος, Όψεις της κανονιστικής «απορρύθμισης» του Κράτους Δικαίου. Το φαινόμενο της «επικυριαρχίας» του «οικονομικού» επί του «θεσμικού», σε: ΔτΑ 98/2023
Π. Παυλόπουλος, Μια πρωτοποριακή σύμβαση παραχώρησης δημόσιων έργων στην Αρχαία Ελλάδα: η σύμβαση αποστράγγισης της λίμνης των Πτεχών μεταξύ του Δήμου Ερετριέων και του εργολάβου Χαιρεφάνους (μάλλον 320 π.Χ.), σε: ΕφημΔΔ 3/2022
Π. Παυλόπουλος, Η Κοινωνικοοικονομική «Ιδεολογία» του Συντάγματος. Οι παραδοσιακές συνιστώσες και οι σύγχρονες “φυγόκεντρες” οικονομικές τάσεις, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Π. Παυλόπουλος, Η «πολυπρισματική» κανονιστική υπόσταση της θεσμικής εγγύησης της γενικής ρήτρας της αξίας του Κράτους Δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έννομης Τάξης, σε: ΔτΑ 93/2022
Π. Παυλόπουλος, Κανονιστικές διαστάσεις της συνταγματικής κατοχύρωσης του θεσμού της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Οι διακυμάνσεις του «διαλόγου» μεταξύ Θεωρίας και Νομολογίας, σε: ΕφημΔΔ 5/2022
Π. Παυλόπουλος, Τα κατά το Σύνταγμα «essentialia negotii» της πολιτικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης, σε: ΔτΑ 94/2022
Π. Παυλόπουλος, Νεοπαγείς κανόνες ελέγχου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένα φαινόμενο ρυθμιστικής παρέμβασης της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης, σε: ΕφημΔΔ 1/2021
Π. Παυλόπουλος, Όψεις της πορείας του Ελληνικού Έθνους. Ρίζες και προοπτικές, σε: ΔτΑ 87/2021
Π. Παυλόπουλος, Η αξία του Ανθρώπου και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος, σε: ΔτΑ 88/2021
Π. Παυλόπουλος, Μία έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του Ευρωπαϊκού έναντι του Εθνικού Δικαίου από την νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε: ΔτΑ 89/2021
Π. Παυλόπουλος, Η πολιτισμική βεβήλωση της Αγίας Σοφίας δεν είναι εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας. Είναι μείζον ζήτημα κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε: ΔτΑ 89/2021
Π. Παυλόπουλος, Παρατηρήσεις για την επικαιρότητα της θεωρίας του Αριστοτέλους περί Επιείκειας στο πεδίο του σύγχρονου Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2021
Π. Παυλόπουλος, «Αλλαγή σκυτάλης» μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας της Γαλλίας, στην «διαδρομή» αμφισβήτησης της κανονιστικής υπεροχής του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σχόλιο στην απόφαση Conseil d’..., σε: ΔτΑ 90/2021
Π. Παυλόπουλος, Πολωνία: Μια «ξένη» στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Σχόλιο στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας της 7ης Οκτωβρίου 2021 για ένα ενδεχόμενο «Polexit», σε: ΔτΑ 90/2021
Π. Παυλόπουλος, Μια έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε: ΕφημΔΔ 1/2020
Π. Παυλόπουλος, Η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού», σε: ΔτΑ 83/2020
Π. Παυλόπουλος, Μια έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας[*], σε: ΕφημΔΔ 2/2020
Π. Παυλόπουλος, Η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, σε: ΕφημΔΔ 4/2020
Π. Παυλόπουλος, Κρίσιμα νομικά ζητήματα εν όψει των διερευνητικών επαφών, σε: ΕφημΔΔ 6/2020
Π. Παυλόπουλος, Η αξία του ανθρώπου ως θεμέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγματος. Οι θεσμικές επιπτώσεις στο πεδίο της Βιοηθικής, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Π. Παυλόπουλος, Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σε: ΔτΑ 80/2019
Π. Παυλόπουλος, Η κρίση του κανόνα δικαίου ως κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ηγεσίας, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Π. Παυλόπουλος, Η διάβρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας λόγω της επικυριαρχίαςτου «οικονομικού» επί του «θεσμικού», σε: ΕφημΔΔ 4/2018
Π. Παυλόπουλος, Οι πηγές του Δικαίου και η ιεραρχία της έννομης τάξης, σε: ΔιΔικ 2/2017
Π. Παυλόπουλος, Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 2/2017
Π. Παυλόπουλος, Οι αρνητικές επιπτώσεις των ατελειών του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε: ΔτΑ 73/2017
Π. Παυλόπουλος, Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως alma mater του Δημοσίου Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 4/2017
Π. Παυλόπουλος, Τα όρια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων ΟΜΤ κατά την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε: ΕφημΔΔ 4/2016
Π. Παυλόπουλος, Νοµική φύση και έννοµες συνέπειες της σύµπραξης των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο σύναψης µνηµονίων, σε: ΕφημΔΔ 5/2016
Π. Παυλόπουλος, Η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και οι «εχθροί» της, σε: ΔτΑ 70/2016
Π. Παυλόπουλος, Το Σύνταγμα μεταξύ διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 2/2015
Π. Παυλόπουλος, Η συμβολή της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 5/2015
Π. Παυλόπουλος, Ευθύνη του Κράτους για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου, σε: ΕλλΔνη 2/1997
Π. Παυλόπουλος, Ευθύνη του κράτους για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 4/1994
Π. Παυλόπουλος, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου στο έργο του Αριστόβουλου Μάνεση, σε: ΔιΔικ 4/1992
Π. Παυλόπουλος, Όψεις του δικαιώματος δικαστικής προστασίας υπό το φως του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 5/1992
Απ. Γεωργιάδης/Π. Παυλόπουλος, Πώληση σε αλλοδαπό μετοχών ελληνικής ανώνυμης εταιρίας, η οποία έχει στην κυριότητα της ακίνητα κείμενα σε παραμεθόρια περιοχή - Επανεξαγωγή του συναλλάγματος στην περίπτωση που η πώληση ήθελε θεωρηθεί άκυρη, σε: ΕλλΔνη 1/1991
Π. Παυλόπουλος, Ζητήματα δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, σε: ΔιΔικ 2/1991
Π. Παυλόπουλος, Ζητήματα Αστικής Ευθύνης από Διοικητικές Συμβάσεις, σε: ΔιΔικ 5/1990