Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Προκόπης Β. Παυλόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό δίκαιο, 4η έκδ., 2018
Α. Γέροντας/Σ. Λύτρας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη/Σ. Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (27)

Π. Παυλόπουλος, Νεοπαγείς κανόνες ελέγχου των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ένα φαινόμενο ρυθμιστικής παρέμβασης της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο της Παγκοσμιοποίησης, σε: ΕφημΔΔ 1/2021
Π. Παυλόπουλος, Όψεις της πορείας του Ελληνικού Έθνους. Ρίζες και προοπτικές, σε: ΔτΑ 87/2021
Π. Παυλόπουλος, Μια έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε: ΕφημΔΔ 1/2020
Π. Παυλόπουλος, Η επικυριαρχία του «οικονομικού» επί του «θεσμικού», σε: ΔτΑ 83/2020
Π. Παυλόπουλος, Μια έμμεση πλην σαφής αμφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας[*], σε: ΕφημΔΔ 2/2020
Π. Παυλόπουλος, Η αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, σε: ΕφημΔΔ 4/2020
Π. Παυλόπουλος, Κρίσιμα νομικά ζητήματα εν όψει των διερευνητικών επαφών, σε: ΕφημΔΔ 6/2020
Π. Παυλόπουλος, Η αξία του ανθρώπου ως θεμέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγματος. Οι θεσμικές επιπτώσεις στο πεδίο της Βιοηθικής, σε: ΕφημΔΔ 2/2019
Π. Παυλόπουλος, Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σε: ΔτΑ 80/2019
Π. Παυλόπουλος, Η κρίση του κανόνα δικαίου ως κρίση δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ηγεσίας, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Π. Παυλόπουλος, Η διάβρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας λόγω της επικυριαρχίαςτου «οικονομικού» επί του «θεσμικού», σε: ΕφημΔΔ 4/2018
Π. Παυλόπουλος, Οι πηγές του Δικαίου και η ιεραρχία της έννομης τάξης, σε: ΔιΔικ 2/2017
Π. Παυλόπουλος, Η αρχή της αλληλεγγύης στο πλαίσιο του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 2/2017
Π. Παυλόπουλος, Οι αρνητικές επιπτώσεις των ατελειών του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, σε: ΔτΑ 73/2017
Π. Παυλόπουλος, Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως alma mater του Δημοσίου Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 4/2017
Π. Παυλόπουλος, Τα όρια παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μέσω του προγράμματος αγοράς ομολόγων ΟΜΤ κατά την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, σε: ΕφημΔΔ 4/2016
Π. Παυλόπουλος, Νοµική φύση και έννοµες συνέπειες της σύµπραξης των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο σύναψης µνηµονίων, σε: ΕφημΔΔ 5/2016
Π. Παυλόπουλος, Η αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και οι «εχθροί» της, σε: ΔτΑ 70/2016
Π. Παυλόπουλος, Το Σύνταγμα μεταξύ διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 2/2015
Π. Παυλόπουλος, Η συμβολή της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην εμπέδωση του Κράτους Δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 5/2015
Π. Παυλόπουλος, Ευθύνη του Κράτους για παραβάσεις του Κοινοτικού Δικαίου, σε: ΕλλΔνη 2/1997
Π. Παυλόπουλος, Ευθύνη του κράτους για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 4/1994
Π. Παυλόπουλος, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου στο έργο του Αριστόβουλου Μάνεση, σε: ΔιΔικ 4/1992
Π. Παυλόπουλος, Όψεις του δικαιώματος δικαστικής προστασίας υπό το φως του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, σε: ΔιΔικ 5/1992
Απ. Γεωργιάδης/Π. Παυλόπουλος, Πώληση σε αλλοδαπό μετοχών ελληνικής ανώνυμης εταιρίας, η οποία έχει στην κυριότητα της ακίνητα κείμενα σε παραμεθόρια περιοχή - Επανεξαγωγή του συναλλάγματος στην περίπτωση που η πώληση ήθελε θεωρηθεί άκυρη, σε: ΕλλΔνη 1/1991
Π. Παυλόπουλος, Ζητήματα δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, σε: ΔιΔικ 2/1991
Π. Παυλόπουλος, Ζητήματα Αστικής Ευθύνης από Διοικητικές Συμβάσεις, σε: ΔιΔικ 5/1990