Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Philippe Jougleux


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (8)

Συγγραφέας

P. Jougleux, Ειδικές μορφές συμβάσεων στο κυπριακό δίκαιο, 2024
P. Jougleux, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, 2020
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δίκαιου, 2η έκδ., 2020
P. Jougleux, Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Διαδικτύου, 2016
P. Jougleux/Β. Αργυροπούλου/Τ. Πάρπα/Τ.-Ε. Συνοδινού/Α. Χριστοφόρου, Κυπριακό Ιδιωτικό Δίκαιο, 2014
P. Jougleux, Η αστική ευθύνη του Κράτους, 2012
P. Jougleux, Στοιχεία Κυπριακού Ενοχικού Δικαίου, 2011

Επιστημονική επιμέλεια

ΙΜΔΑ, Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, 2016

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

P. Jougleux, Κεφάλαιο 6 - Η σάτιρα και η δυσφήμιση στο ελληνικό και κυπριακό αστικό δίκαιο: μια συγκριτική και συνθετική προσέγγιση, σε: ΙΜΔΑ, Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, 2016