Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πέτρος Αλικάκος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Π. Αλικάκος, Κατάχρηση εμπράγματου δικαιώματος, 2007
Π. Αλικάκος, Η απόφαση στις ενώσεις προσώπων και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 2004

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (6)

Π. Αλικάκος, Άρνηση καταχώρησης διοικητικής πράξεως στα κτηματολογικά φύλλα, σε: ΕλλΔνη 1/2017
Π. Αλικάκος, Η οικουμενική διάσταση της δικαστικής δεοντολογίας – Οι αρχές Bangalore, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Αλικάκος, Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας δίκης – νέο ένδικο βοήθημα στο εσωτερικό δίκαιο (διοικητική, πολιτική και ποινική δίκη), σε: ΕλλΔνη 2/2015
Π. Αλικάκος, Ακυρότητα και μερική ακυρότητα αποφάσεων των συλλογικών οργάνων οικοδομικού συνεταιρισμού, σε: ΕπισκΕΔ 2/1999
Π. Αλικάκος, Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση οικοδομικού συνεταιρισμού και οι περιορισμοί του, σε: ΕπισκΕΔ 4/1999
Π. Αλικάκος, Η κατάσχεση στα χέρια κοινοτικού οργάνου ως τρίτου, σε: ΕλλΔνη 7/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (9)

ΔΕΕ της 7.2.2019, C-49/18, Carlos Escribano Vindel κατά Ministerio de Justicia, σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΔΕΕ της 29.7.2019, C-516/17, Spiegel Online GmbH κατά Volker Beck, σε: ΕλλΔνη 5/2019, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΑΠ 659/2019 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2019, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΔΕΕ της 6.11.2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV κατά Tetsuji Shimizu, σε: ΕλλΔνη 1/2019, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΑΠ 1493/2017 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΑΠ 1429/2017 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2018, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΑΠ 1992/2017 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2018, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΜΕφΘεσ 1331/2017, σε: ΕλλΔνη 6/2019, σχόλιο: Π. Αλικάκος
ΕφΘεσ 673/1999, σε: ΕπισκΕΔ 3/1999, σχόλιο: Π. Αλικάκος