Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παύλος Φίλιος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (7)

Συγγραφέας

Π. Φίλιος, Οικογενειακό δίκαιο, 4η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Γενικό μέρος, 6η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 1, 9η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Γενικές αρχές αστικού δικαίου, 4η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Εμπράγματο δίκαιο, 4η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Ενοχικό δίκαιο - Ειδικό μέρος, τόμ. 2, 7η έκδ., 2011
Π. Φίλιος, Κληρονομικό δίκαιο, 8η έκδ., 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Π. Φίλιος, Εφαρμογή άρθρου 2 § 16 ν. 2235/1994 (αποκλεισμός λήξης μισθώσεων με συνενωμένη χρήση) στις μισθώσεις που έληξαν κατά το άρθρο 6 ν. 2041/1992 (άρνηση παράτασης) στις 30 Απρ. 1993, σε: ΕλλΔνη 7/1995