Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (13)

Συγγραφέας

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], 2016
Π. Αρβανιτάκης, Οι διάδικοι στην πολιτική και διοικητική δίκη, 2005
Π. Αρβανιτάκης, Η κατ΄ ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ, 2001
Π. Αρβανιτάκης, Τα χρονικά όρια του δεδικασμένου, 1995
Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα αποδεικτικών εγγράφων κατά τον ΚΠολΔ, 1992

Πρόλογος

Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020

Συνεργάτης

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Επιμέλεια Σειράς

Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 (Κανονισμός επιδόσεων), 2018
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 [Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα], 2016

Διεύθυνση Σειράς

Ι. Ρεβολίδης, Διεθνής δικαιοδοσία και διαδίκτυο, 2020
Π. Αρβανιτάκης/Ε. Βασιλακάκης, Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007 (Κανονισμός μικροδιαφορών), 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (137)

Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συμβολές (5) +
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Συμβολές (132) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Π. Αρβανιτάκης, Περί του (καταργητέου) άρθρου 998 § 6 ΚΠολΔ, σε: ΕΠολΔ 5/2019
Π. Αρβανιτάκης, Η νέα (μετά τον ν. 4335/2015) τακτική διαδικασία στον πρώτο βαθμό στις δίκες με στοιχεία αλλοδαπότητας: δίκαιο χωρίς σύνορα ή δίκαιο με κλειστά σύνορα;, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δίκαιο χωρίς σύνορα, 2018
Π. Αρβανιτάκης, Υποκειμενικά όρια και τριτενέργεια του δεδικασμένου επί σωρευτικής αναδοχής χρέους, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Π. Αρβανιτάκης, Νομοθετικές παρεμβάσεις στο δικαιοδοτικό έργο: Ειδικότερα, η θέσπιση νέας προθεσμίας ακυρώσεως μιας ήδη δικαστικώς απρόσβλητης πράξεως, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Επετειακός Τόμος, 2017
Π. Αρβανιτάκης, Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ. Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο του ius novorum, ιδίως σε σχέση με τους προνομιακούς ισχυρισμούς, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Π. Αρβανιτάκης, Ανταγωγή λογοδοσίας σε δίκη για την οριστική ανάθεση της γονικής μέριμνας, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Π. Αρβανιτάκης, Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων κατά τους ν. 4335/2015 και 4336/2015 και επέκταση του προνομίου του Δημοσίου για μη καταβολή ΦΠΑ στην ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία της επιχειρήσεως, σε: ΕΠολΔ 4/2016
Π. Αρβανιτάκης, Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Π. Αρβανιτάκης, Προθεσμία εφέσεως κατ’ αποφάσεως που διατάσσει παροχή λογοδοσίας χωρίς αίτημα καταβολής του καταλοίπου, σε: ΕΠολΔ 6/2013
Π. Αρβανιτάκης/Ι. Κτενίδης, Το κατ’ άρθρο 5 § 2 ν. 3869/2010 τεκμήριο σιωπηρής αποδοχής του υποβληθέντος από τον οφειλέτη σχεδίου διευθετήσεως των οφειλών του, σε: ΕΠολΔ 3/2013
Π. Αρβανιτάκης, Δικονομικά ζητήματα του ν. 3869/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2013
Π. Αρβανιτάκης, Κύρος επιδόσεως αγωγής κατά αλλοδαπού νομικού πρόσωπου σε «εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του» στην ημεδαπή, σύμφωνα με τον κανονισμό 1393/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2012
Π. Αρβανιτάκης, H αίτηση διορθώσεως της αποφάσεως ως διαδικαστική πράξη που διακόπτει την εν επιδικία παραγραφή κατ’ άρθρο 261.2 ΑΚ, σε: ΕΠολΔ 3/2010
Π. Αρβανιτάκης, Η έννοια του «τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός» επί σύνθετης αδικοπρακτικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 5 σημ. 3 ΣυμΛουγκ/ΚανΒρ Ι, σε: ΕΠολΔ 4/2009
Π. Αρβανιτάκης, Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο των διασυνοριακών επιδόσεων: ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007, σε: ΕΠολΔ 6/2009
Π. Αρβανιτάκης, Κάλυψη από το δεδικασμένο της μη προταθείσας ενστάσεως μειώσεως της ποινικής ρήτρας στο προσήκον μέτρο, σε: ΕΠολΔ 2/2008
Π. Αρβανιτάκης, Επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ στην ερμηνεία και εφαρμογή των εγχώριων δικονομικών κανόνων της κύριας διαδικασίας, σε: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Π. Αρβανιτάκης, Η ένσταση πλαστότητας στην κατ’ έφεση δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Λ. Κοτσίρης/Π. Αρβανιτάκης, Ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 39 ν. 3259/2004 για τη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Π. Αρβανιτάκης, Χρονικά και υποκειμενικά όρια του δεδικασμένου επί αγωγής του ΤΕΕ για την καταβολή αμοιβής μέλους του, σε: ΕλλΔνη 2/2002
Π. Αρβανιτάκης, Προϋποθέσεις παραδεκτού της κύριας αγωγής περί πλαστότητας, σε: ΕλλΔνη 1/2000
Π. Αρβανιτάκης, Διεθνής δικαιοδοσία στις σύνθετες δίκες κατά τη Σύμβαση των Βρυξελλών, σε: Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Σχόλια σε αποφάσεις (87)

ΜΠρΘεσ 939/2018, σε: ΕΠολΔ 5/2018, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 140/2016 Τμ.1, σε: ΕΠολΔ 4/2016, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 4392/2013, σε: ΕΠολΔ 2/2013, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΦλωρ 16/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 3740/2012, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 46/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 47/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΒερ 63/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΕδεσ 48/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΜεγαλοπόλεως 4/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΣητείας 6/2012, σε: ΕΠολΔ 2/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 276/2012 Τμ. Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 168/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 151/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 123/2012, σε: ΕΠολΔ 3/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 17752/2012, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 23368/2012, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 481/2012 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1455/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΑθ 2555/2011, σε: ΕΠολΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 51/2011 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1437/2011 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΡοδ 1534/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΧαλανδρίου 1/2011, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 4594/2011, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 458/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 2558/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΦλωρ 18/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2012, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1027/2011 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 30859/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕιρΛαρ 95/2011, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 541/2011 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΡοδ 1402/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1254/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 1075/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 28083/2011, σε: ΕΠολΔ 6/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 63/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 435/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΘεσ 32194/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΛαρ 3154/2010, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΕ της 14.1.2010, C-233/08, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΔΠρΠειρ 170/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1736/2010 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 2/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚω 440/2010, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΤρΔΠρΣερ 193/2010, σε: ΕΠολΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1520/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 4/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1090/2010 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 6/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 796/2009, σε: ΕΠολΔ 1/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1612/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 2888/2009, σε: ΕΠολΔ 2/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 1879/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 880/2009 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΘεσ 62/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑθ 7405/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ της 16.7.2009, C-189/08, Zuid-Chemie BV κατά Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, σε: ΕΠολΔ 4/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΠρΒερ 189/2008, σε: ΕΠολΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5998/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 1288/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΘεσ 701/2008, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1946/2008 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 222/2008 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 135/2008 Τμ.Β1, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΑμφ 7/2008, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 264/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 8.5.2008 C-14/07 Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR κατά Industrie- und Handelskammer Berlin, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 22.5.2008 C-462/06 Glaxosmithkline και Laboratoires Glaxosmithkline κατά J.-P. Rouard, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1071/2008 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 207/2008, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚερκ 2537/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΜΠρΚερκ 2537/2008, σε: ΕΠολΔ 6/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΟλομΑΠ 27/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 10/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 7093/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 14/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 107/2007 Tμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΔΕΚ 11.10.2007 C-98/06 Freeport plc κατά Olle Arnoldsson, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΟλομΑΠ 9/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 252/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1760/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1606/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 5397/2007, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΠΕΚ 3.12.2007 Τ-312/07 R ΙΙ (Διάταξη Προέδρου) Δήμος Περάματος κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε: ΕΠολΔ 2/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 325/2007 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 835/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΑΠ 1739/2007 Τμ.Γ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΝαυπλ 460/2007, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης
ΕφΑθ 9385/1995, σε: ΕπισκΕΔ 4/1995, σχόλιο: Π. Αρβανιτάκης, Σ. Ψυχομάνης