Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παρασκευή Μουζουράκη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Π. Μουζουράκη, Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών, 2021

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Π. Μουζουράκη, Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης (του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και των φορολογουμένων) απέναντι στις δικαστικές αποφάσεις: σκέψεις με αφορμή τις ΣτΕ 2334/2016 και ΣτΕ 2067/2016, σε: ΕφημΔΔ 5/2017
Π. Μουζουράκη, Τα ειδικά µισθολόγια στο Συµβούλιο της Επικρατείας: µία νέα φάση ή –περισσότερες από µία– αντιφάσεις στη σχετική µε την οικονοµική κρίση νοµολογία του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου;, σε: ΕφημΔΔ 3/2015
Π. Μουζουράκη, Η αρχή της οικονομικότητας της κρατικής δράσης: μία νέα -ή καινοφανής- συνταγματική αρχή;, σε: ΕφημΔΔ 1/2013
Π. Μουζουράκη, Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 4/2013
Π. Μουζουράκη, Όψεις του ανακριτικού και του συζητητικού συστήματος στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε: ΔιΔικ 6/2005
Π. Μουζουράκη, Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Π. Μουζουράκη, Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Hornsby c/Grèce και οι συνέπειές της για το ελληνικό διοικητικό δίκαιο, σε: ΔιΔικ 2/1999
Π. Μουζουράκη, Η ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις του νομοθετικού οργάνου στο γαλλικό διοικητικό δίκαιο, σε: ΔιΔικ 5/1998
Π. Μουζουράκη, Η αναστολή εκτέλεσης αρνητικών διοικητικών πράξεων, σε: ΔιΔικ 1/1995

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΣτΕ 1098/2011 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 3/2011, σχόλιο: Π. Μουζουράκη
ΣτΕ Ολ. 1665/2011, σε: ΕφημΔΔ 1/2012, σχόλιο: Π. Μουζουράκη
ΣτΕ Ολ. 3319/2010, σε: ΕφημΔΔ 5/2010, σχόλιο: Π. Μουζουράκη
ΣτΕ Ολ. 3578/2010, σε: ΕφημΔΔ 1/2011, σχόλιο: Π. Μουζουράκη