Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Κ. Κορνηλάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 2, 2η έκδ., 2013
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, τόμ. 1, 2η έκδ., 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Κ. Παμπούκης/Π. Κορνηλάκης, Εμπορική αντιπροσωπεία (πρακτορεία): Ρήτρα εγγυήσεως (delcredere). - Σύμβαση συμβιβασμού: Υπερβολική δέσμευση ελευθερίας του προσώπου. - Αδικοπραξία κατ’ άρθρο 919 ΑΚ. - Διαφυγόν κέρδος, σε: ΕπισκΕΔ 4/2013
Π. Κορνηλάκης, Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (Ν. 2532/1997), σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Π. Κορνηλάκης, Τα δικαιώματα υπαναχώρησης και αποζημίωσης – Παροχή εγγύησης – Παραγραφές, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003