Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Ι. Αργαλιάς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Π. Αργαλιάς, Τo δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022

Συμβολές σε συλλογικά έργα (28)

Β. Σκουρής, Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2020
Συμβολές (28) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Π. Αργαλιάς, Οικιακός-Τελικός Πελάτης Ενέργειας και πολιτική προστασίας του καταναλωτή στην ΕΕ, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 33/2021