Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Παναγιώτης Ε. Δέγλερης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Π. Δέγλερης, Η προβληματική στέγαση της Δικαιοσύνης στον Πειραιά, 2021
Π. Δέγλερης, Οι δημόσιες συμβάσεις στην ενωσιακή έννομη τάξη, τόμ. 1, 2019
Π. Δέγλερης, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην αποτελεσματική (και πραγματική) προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις σε περίοδο κρίσης, 2016
Π. Δέγλερης, Η προσωρινή δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Π. Δέγλερης/Β. Στεργιοπούλου, Η «διάσωση των προσφορών» στη διαγωνιστική διαδικασία για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ν. 4782/2021, σε: ΕφημΔΔ 3/2022