Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Οδυσσέας Γ. Σπηλιόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Ο. Σπηλιόπουλος, Οικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (6)

Ο. Σπηλιόπουλος, Ο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 ΣυνθΛΕΕ έλεγχος μιας επιχειρηματικής συμπεριφοράς υπό το φως της πλέον πρόσφατης ενωσιακής νομολογίας, σε: ΕφημΔΔ 4/2021
Ο. Σπηλιόπουλος, Το νομικό πλαίσιο σφαιρικής ελευθέρωσης των συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας βάσει της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2020
Ο. Σπηλιόπουλος, H φύση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για σύναψη διεθνών σφαιρικών οικονομικών συμφωνιών υπό το φως της Γνωμοδότησης 2/15 του ΔΕΕ σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη, σε: ΕΕΕυρΔ 1/2018
Ο. Σπηλιόπουλος, Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των διεθνών επενδύσεων. Η πορεία προς την άσκηση ενωσιακής πολιτικής για τις διεθνείς επενδύσεις, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Ο. Σπηλιόπουλος, To διεθνές νομικό πλαίσιο επιβολής οικονομικών (εμπορικών) κυρώσεων για πολιτικούς λόγους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε: ΕλλΔνη 6/2003
Ο. Σπηλιόπουλος, Η αναγκαιότητα και ο προσανατολισμός της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 110 ΣυνθΕΚ, σε: ΕπισκΕΔ 4/2001