Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νίκος Παπασπύρου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Ν. Παπασπύρου, Συνταγματική ελευθερία και δημόσιοι σκοποί, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (10)

Ν. Παπασπύρου, Μέσα και σκοποί στο δίκαιο των συνταγματικών δικαιωμάτων: Η προσβολή της ανθρώπινης ζωής, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Ν. Παπασπύρου, Κοινοβουλευτικός έλεγχος στην κανονιστική δράση της διοίκησης: αλλοδαπά πρότυπα και θεωρητικοί προβληματισμοί, σε: ΕφημΔΔ 6/2015
Ν. Παπασπύρου, Η προδικαστική απόφαση συμμορφώσεως και η πλαστικότητα του θεσμού της αίτησης ακυρώσεως, σε: ΕφημΔΔ 6/2014
Ν. Παπασπύρου, Η ελληνική επιστήμη του αστικού δικαίου και η υποδοχή του συστήματος παρεμπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, σε: ΕφημΔΔ 3/2014
Ν. Παπασπύρου, Νέες όψεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου: Με αφορμή τις νέες ρυθμίσεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο δημοσίων συμβάσεων και τη σύσταση κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, σε: ΕφημΔΔ 4/2010
Ν. Παπασπύρου, Έλεγχος συμβατότητας του Κοινοτικού Δικαίου με την ΕΣΔΑ, σε: ΕφημΔΔ 1/2006
Ν. Παπασπύρου, Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων: η κλασική θεώρηση και η αμφισβήτησή της, σε: ΕφημΔΔ 4/2006
Ν. Παπασπύρου, Διαχείριση κινδύνων σε συνθήκες γνωστικής αβεβαιότητας, σε: ΕφημΔΔ 6/2006
Ν. Παπασπύρου, Ο ιδιώτης ως παθητικό υποκείμενο της διοικητικής δίκης, σε: ΔιΔικ 4/2004
Ν. Παπασπύρου, Το ζήτημα της έντασης του δικαστικού ελέγχου συνταγματικότητας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (6)

ΣτΕ ΠΕ 1/2008 (Ολομ.) (Συμβ.), σε: ΕφημΔΔ 1/2008, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου
ΣτΕ 2784/2007 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2007, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου
ΣτΕ 783/2007 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2007, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου
US SUPREME COURT HAMDAN κατά RUMSFELD, ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΗΣ, Απόφαση της 29 Ιουνίου 2006, σε: ΕφημΔΔ 3/2006, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου
ΣτΕ Ολ 1672/2005, σε: ΕφημΔΔ 1/2006, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου
ΣτΕ ΕΑ 867/2005, σε: ΕφημΔΔ 2/2006, σχόλιο: Ν. Παπασπύρου