Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Θ. Νίκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (59)

Συγγραφέας

Ν. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τόμ. 2, 3η έκδ., 2024
Ν. Νίκας, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, τόμ. 1, 3η έκδ., 2023
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο πολιτικής δικονομίας, 4η έκδ., 2022
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ένδικα μέσα, 2η έκδ., 2020
Ν. Νίκας, Πολιτική Δικονομία, τόμ. 1, 2η έκδ., 2020
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Ασφαλιστικά μέτρα - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας - Διαιτησία, 2η έκδ., 2020
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2, 2η έκδ., 2018
Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 3η έκδ., 2018
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2η έκδ., 2017
Ν. Νίκας, Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, 2η έκδ., 2016
Ν. Νίκας/Ε. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκή Πολιτική Δικονομία, 2016
Ν. Νίκας, Νομικές μελέτες, τόμ. 2, 2014
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 2, 2012
Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 1, 2010
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2007
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2005
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 1, 2003
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 1, 2000
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμ. 2, 2000
Ν. Νίκας, Νομικές Μελέτες, τόμ. 1, 1999

Πρόλογος

Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Επιστημονική επιμέλεια

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΕΔΔΑ, 2008
Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ - Συμπλήρωμα, 2003
Συλλογικό Έργο, Η σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων, 2000

Επιμέλεια Σειράς

Π. Γιαννόπουλος, Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης κατά το Ν. 4512/2018, 2018
Γ. Κόντης, Επίκαιρα ζητήματα κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το εθνικό και κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, 2018
Κ. Βουλγαράκης, Η διαιτησία υπό το φως της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο, 2018
Π. Χριστοδούλου, Τα μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, 2017
Γ. Ορφανίδης, Η αναστολή εκτελέσεως για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων μετά το ν. 4335/2015, 2017
Ε. Ασημακοπούλου, Η σύγχρονη φυσιογνωμία της συζητητικής αρχής, 2017
Π. Γιαννόπουλος, Διαφθορά, Διαιτησία και Δημόσια Τάξη, 2017
Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016
Δ. Μπαμπινιώτης, Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης και αντικείμενο της έκκλητης δίκης, 2016

Διεύθυνση Σειράς

Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ’ έφεση δίκη, 2024
Ε. Φερεντίνου, Η διακριτική εξουσία του δικαστηρίου στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, 2024
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Ε. Σπερδόκλη, Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2021
Δ. Πηλαβάκη, Τα προβλήματα διαπίστωσης της γνησιότητας της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και η ευθύνη των παρόχων των υπηρεσιών της, 2021
Β. Βασιλάκη, Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, 2η έκδ., 2020
Γ. Κουτσούκου, Έννομες συνέπειες των αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικής παραπομπής, 2020
Α. Φλώρου, Η προσωρινή δικαστική προστασία στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 2020
Ζ. Χατζηγιαννάκος, Η Δικαστική Πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ, 2020
Π. Γιαννόπουλος, Διαμεσολάβηση και Πολιτική Δίκη, 2020
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Ι. Μαντζουράνης, Οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές υπό επαναξιολόγηση, 2019
Γ. Τσάκνη, Η διοίκηση της δικαιοσύνης, 2019
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2018
Χ. Ευθυμίου, Η απαγόρευση διάθεσης στον ΚΠολΔ, 2018
Χ. Λαγανάς, Οι σταθμίσεις του δικονομικού νομοθέτη στο διαχρονικό δίκαιο της ρυθμίσεως της διαδικασίας και των διαδικαστικών πράξεων, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Η έννοια του καταναλωτή στο ευρωπαϊκό δικονομικό και στο εσωτερικό δίκαιο, 2018
Χ. Τριανταφυλλίδης, Λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από τραπεζικές συμβάσεις, 2018
Γ. Ορφανίδης, Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής του τρίτου κατ' άρθρ. 936 ΚΠολΔ, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (71)

Ν. Νίκας, Υπεροχή της ρήτρας διαιτησίας έναντι της ρήτρας παρεκτάσεως, σε: Αρμ 1/2023
Ν. Νίκας, Η μεταστροφή της νομολογίας ως λόγος ανακλήσεως των εκδιδόμενων κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεων (ΚΠολΔ 758). Σχόλια στην απόφαση ΕφΑθ 3497/2019, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Ν. Νίκας, Διαιτησία δικαστικών λειτουργών (ΚΠολΔ 871Α), σε: ΕλλΔνη 2/2023
Ν. Νίκας, Κατάσχεση ακινήτων που μεταβιβάσθηκαν καταδολιευτικά, σε: ΕπΑκ 2/2023
Ν. Νίκας, Ζητήματα δεδικασμένου από διαιτητική απόφαση, σε: ΕΠολΔ 1/2023
Ν. Νίκας, Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae), σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Ν. Νίκας, Η δίκη περί επιβολής των ποινών προς παράλειψη ή ανοχή πράξεως (ΚΠολΔ 947 Ι 3) αποτελεί δίκη περί την εκτέλεση – Ζητήματα διαχρονικού δικαίου, σε: ΕΠολΔ 5/2022
Ν. Νίκας, Δεδικασμένο· δεν ανυψώνεται σε δεδικασμένο η πλεοναστική κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Η τελεσίδικη απόφαση που ερμηνεύει προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση, παράγει δεδικασμένο, που υπερισχύει ως νεώτερο του δεδικασμένου, το οποίο..., σε: Αρμ 1/2021
Ν. Νίκας, Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae), σε: ΕπΑκ 1/2021
Ν. Νίκας, Δεδικασμένο· αντικειμενικά όρια· δεδικασμένο σε προδικαστικό ζήτημα και δεδικασμένο από την απώλεια ενστάσεων. Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου· επέκταση του δεδικασμένου και στα μέλη νομικού προσώπου (ΚΠολΔ 329)· δεδικασμένο στις έναντι αλλήλων..., σε: ΕλλΔνη 1/2021
Ν. Νίκας, Η έκδοση της βεβαίωσεως του άρθρου 53 ΚανΒρ Ια απο το δικαστήριο που εξέδωσε διαταγή πληρωμής με βάση τους κανόνες του ΚΠολΔ, σε: Συλλογικό Έργο, Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2021
Ν. Νίκας/Α. Καραγκουνίδης, Άρση της αυτοτέλειας νομικού προσώπου· συμβαίνει μόνον με τη συνδρομή εξαιρετικών περιστάσεων· προϋποθέσεις και κριτήρια άρσεως της αυτοτέλειας στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων (άμεσος κεφαλαιουχικός έλεγχος θυγατρικής από τη μητρική)·..., σε: ΕΠολΔ 2/2020
Ν. Νίκας, Η μεταστροφή της νομολογίας ως λόγος ανακλήσεως των εκδιδόμενων κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποφάσεων (ΚΠολΔ 758), σε: ΕλλΔνη 5/2019
Ν. Νίκας, Συνεγγυητικό· απλή οµοδικία (ΚΠολΔ 74 αρ. 1 περ. α΄) µε τη συνεναγόµενη κυρίως οφειλέτιδα Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ). Επίδοση της αποφάσεως σε έναν (απλό) οµόδικο κινεί και αφετηριάζει την προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων..., σε: ΕΠολΔ 6/2018
Ν. Νίκας, Διαιτητική συμφωνία· δέσμευση και της μη συμβαλλόμενης σ’ αυτή μητρικής εταιρίας, που ασκεί απόλυτο έλεγχο και επηρεάζει τη λήψη των αποφάσεων της θυγατρικής, που την υπέγραψε. Ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 283 και 246 ΚΠολΔ στη διαιτητική..., σε: Διαιτ 3/2018
Ν. Νίκας, Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 901 Ι στοιχ. α΄, β΄) - Αγωγή ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 897 αρ. 1, 4, 6), σε: ΕΠολΔ 4/2018
Ν. Νίκας, Ορισμένο της αγωγής δικηγόρου, που επιζητεί τη λήψη της αμοιβής του από εργολαβία δίκης, σε: Αρμ 4/2018
Ν. Νίκας, Διαιτησία και κάμψη της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής εταιρίας, σε: Αρμ 6/2018
Ν. Νίκας, Αναψηλάφηση λέγω νοθεύσεως της αποδεικτικής βάσεως της αποφάσεως (ΚΠολΔ 544 αριθ. 6). Θεμελίωση του λόγου και όταν η αμετάκλητη απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου δεν είναι καταδικαστική για τον κατηγορούμενο, σε: Αρμ 8/2018
Ν. Νίκας, Συµψηφισµός στη δίκη επί της ανακοπής κατά της εκτελέσεως, σε: ΕΠολΔ 1/2017
Ν. Νίκας, Υποχρέωση προς ανοχή (ΚΠολΔ 947), σε: Αρμ 8/2017
Ν. Νίκας, Ο (ΜΑΚΡΥΣ) ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ, σε: Νομική Σχολή ΑΠΘ/Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, 2016
Ν. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Ν. Νίκας, Τα όρια του ελέγχου διαιτητικής αποφάσεως για αντίθεσή της στη δημόσια τάξη από τον δικαστή της αγωγής ακυρώσεώς της, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Ν. Νίκας, Πορίσματα ημερίδας, σε: ΕΠολΔ 2/2014
Ν. Νίκας, Προϋποθέσεις επεκτάσεως του δεδικασμένου στις ενστάσεις οι οποίες στηρίζονται σε διαπλαστικό δικαίωμα, σε: ΕΠολΔ 3/2014
Ν. Νίκας, Ζητήματα παρεκτάσεως, εκκρεμοδικίας και συνάφειας κατά τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι, σε: ΕΠολΔ 4/2014
Ν. Νίκας, Προτεραιότητα επί συγκρούσεως αμετάκλητων διαπλαστικών αποφάσεων, σε: ΕλλΔνη 3/2014
Ν. Νίκας, Ασφαλιστικό μέτρο με περιεχόμενο την αναστολή ισχύος της καταγγελίας μισθώσεως, σε: Αρμ 7/2014
Ν. Νίκας, Ζητήματα από την εκτέλεση αγγλικής διαταγής (order) στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), σε: ΕΠολΔ 6/2013
Ν. Νίκας, Διαιτησία. Η διαιτητική ρήτρα καλύπτει αυτομάτως και τη μεταγενέστερη τροποποιητική σύμβαση, η οποία παραπέμπει απλώς στο κείμενο της προηγούμενης συμβάσεως που την περιέχει, δεσμεύει δε και τους διαδόχους. Η διαιτητική αυτή ρήτρα είναι έγκυρη..., σε: ΕΠολΔ 1/2013
Ν. Νίκας/Κ. Μακρίδου, Προσωρινό δεδικασμένο αποφάσεως η οποία απέρριψε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Έννοια μεταβολής πραγμάτων. Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να συζητείται αυτοτελώς ενώπιον του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της κύριας υποθέσεως, αλλά..., σε: Αρμ 1/2013
Ν. Νίκας, Κάλυψη των ενστάσεων από το δεδικασμένο διαιτητικής αποφάσεως, σε: Αρμ 8/2013
Ν. Νίκας, Διαιτησία: Έννοια και περιεχόμενο του όρου «εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως». Η ρήτρα διαιτησίας καταλαμβάνει και τις διαφορές που ανακύπτουν από τη λειτουργία των τροποποιητικών ή συμπληρωματικών της αρχικής συμβάσεων. Στο διαιτητικό δικαστήριο υποβάλλεται νομίμως και αίτημα αναγνωρίσεως του κύρους ή της ακυρότητας των συμβάσεων αυτών., σε: Αρμ 12/2013
Ν. Νίκας, Σαράντα πέντε χρόνια εφαρμογής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σε: ΕΠολΔ 3/2012
Ν. Νίκας, Σύγκρουση δεδικασμένων, σε: ΕΠολΔ 4/2012
Ν. Νίκας, Αποζημίωση για άδικη εκτέλεση, σε: ΕΠολΔ 3/2011
Ν. Νίκας, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγών διαζυγίου και συμμετοχής στα αποκτήματα Ελλήνων υπηκόων, που κατοικούν στην Ελβετία· εκκρεμοδικία και αναγνώριση των εκατέρωθεν δικαστικών αποφάσεων, σε: ΕΠολΔ 5/2011
Ν. Νίκας, Είδος και διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων πριν από την κήρυξη της εκτελεστότητας αλλοδαπής αποφάσεως κατά το άρθρο 47 Ι ΚανΒρ Ι (καν. 44/2001), σε: ΕΠολΔ 6/2011
Ν. Νίκας, Υπαγωγή στην έννοια του καταναλωτή των επενδυτών σε σύνθετα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τα δικαιοδοτικά τους προνόμια κατά τη σύμβαση του Λουγκάνο, σε: ΕΠολΔ 4/2010
Ν. Νίκας, Κύρος της διαιτητικής συμφωνίας που αποκλείει τη δικαιοδοσία των κρατικών δικαστηρίων να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα. Χρόνος ενάρξεως διαιτητικής διαδικασίας, σε: Αρμ 1/2010
Ν. Νίκας/Α. Παπαδαμάκης, H σχέση ποινικής και πολιτικής δίκης στον χώρο της πολιτικής αγωγής, σε: Αρμ 5/2010
Ν. Νίκας, Ρήτρα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών, που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ ΕΟΤ και ιδιώτη:, σε: ΕΠολΔ 1/2009
Ν. Νίκας, Η τριτενέργεια του δεδικασμένου στο έργο του Στέλιου Κουσούλη, σε: ΕΠολΔ 2/2009
Ν. Νίκας, Ρήτρα υπαγωγής σε διαιτησία διαφορών, που αφορούν αποκλειστικά στην εκτέλεση και ερμηνεία της συμβάσεως μισθώσεως μεταξύ ΕΟΤ και ιδιώτη·, σε: ΕΠολΔ 5/2009
Ν. Νίκας, Πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό Aστικό Δικονομικό Δίκαιο, σε: Αρμ 10/2009
Ν. Νίκας, Αδυναμία αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως, που αφορά σε καταναλωτική διαφορά (άρθρο 5 ΙΙ α΄, β΄ ΣυμΝΥ), σε: Αρμ 9/2009
Ν. Νίκας, Ενέργεια του δεδικασμένου επί απορρίψεως της αγωγής ως αόριστης, σε: Αρμ 6/2009
Ν. Νίκας, Επέκταση του δεδικασμένου επί προδικαστικού ζητήματος και στο μέλος διαδίκου νομικού προσώπου (ΚΠολΔ 329), σε: ΕΠολΔ 1/2008
Ν. Νίκας, Η ματαίωση και η αναστολή του πλειστηριασμού κατόπιν συμφωνίας επισπεύδοντος δανειστή και οφειλέτη μετά την αναγγελία δανειστών, σε: ΕΠολΔ 3/2008
Ν. Νίκας, Υποχρεωτική ανάκληση ασφαλιστικών μέτρων μετά την παραίτηση από το δικόγραφο της κύριας αγωγής (ΚΠολΔ 698 Ι δ), σε: Αρμ 12/2008
Ν. Νίκας, Η νομική βοήθεια στην ποινική δίκη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Ν. Νίκας, Η αναγόρευση του καθηγητή Peter Gottwald σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, σε: Αρμ 1/2006
Ν. Νίκας, Η Nομική βοήθεια στην Ποινική Δίκη, σε: Αρμ 11/2006
Ν. Νίκας, Η τύχη της αιτήσεως ανακλήσεως απορριπτικής αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που εισάγεται στο πολυμελές πρωτοδικείο ως δικαστήριο της κύριας δίκης, σε: ΕλλΔνη 3/2005
Ν. Νίκας, Νομή χρησικτησίας, έλλειψη νόμιμης βάσεως (ΚΠολΔ 559 αριθ. 19) και παραμόρφωση εγγράφου (ΚΠολΔ 559 αριθ. 20), σε: Αρμ 4/2005
Κ. Κεραμεύς/Ν. Νίκας, Απαιτήσεις υπερθεματιστή επί ακυρωθέντος πλειστηριασμού. Προϋποθέσεις ματαιώσεως του πλειστηριασμού που διενεργεί ο υπερθεματιστής του ακυρωθέντος πλειστηριασμού (άρθρα 1018 και 1002 II ΚΠολΔ), σε: Αρμ 8/2005
Ν. Νίκας/Γ. Διαμαντόπουλος, Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που αποκτήθηκαν παράνομα, σε: ΕλλΔνη 3/2004
Ν. Νίκας, Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του δημοσίου στην πολιτική δίκη, σε: Αρμ 3/2004
Ν. Νίκας/Α. Ταμαμίδης, Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού δικαίου από τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., σε: Αρμ 5/2004
Ι. Κουκιάδης/Ν. Νίκας, Δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκδικάσεως της προσφυγής ενώπιον των Επιτροπών Επιλύσεως Αθλητικών Οικονομικών Διαφορών (ΕΕΟΔΑΚ/ΕΣΑΚΕ), σε: Αρμ 6/2003
Ν. Νίκας, Η έννοια των κατ’ άρθρο 925 Ι ΚΠολΔ νομιμοποιητικών εγγράφων επί συγχωνεύσεως ανώνυμων τραπεζικών εταιριών, σε: Αρμ 3/2002
Ν. Νίκας, Ακύρωση διαιτητικής αποφάσεως, σε: ΕλλΔνη 2/2001
Ν. Νίκας, Υποκατάσταση του προβλεπόμενου από το ουσιαστικό δίκαιο τύπου, μέσω των πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 3/2001
Ν. Νίκας, Ο κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της ζημίας στις αδικοπραξίες, σε: Αρμ 1/2001
Ν. Νίκας, Ζητήματα σύνθετων δικών, σε: Αρμ 6/2001
Ν. Νίκας, Η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων υπό το φως των σύγχρονων νομολογιακών εξελίξεων, σε: ΕλλΔνη 5/1997
Ν. Νίκας, Επίκαιρα ζητήματα από τη διαταγή πληρωμής, σε: ΕλλΔνη 6/1996
Ν. Νίκας, Κύρος της προσημειώσεως, που εγγράφεται με βάση ανακριβές αντίγραφο της αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, σε: ΕλλΔνη 1/1995
Ν. Νίκας, Δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών από ατυχήματα, που προκαλούν αυτοκίνητα οδηγούμενα από κρατικά όργανα, σε: ΕλλΔνη 3/1995
Ν. Νίκας, Η ανταγωγή στις γαμικές διαφορές, σε: ΕλλΔνη 4/1990

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΑΠ 1161/2010 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2010, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 121/2010, σε: ΕλλΔνη 1/2011, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 956/2009, σε: ΕΠολΔ 3/2010, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 831/2008 Τμ.Α2, σε: ΕΠολΔ 5/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΟλομΑΠ 19, 20/2007, σε: ΕΠολΔ 1/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 2155/2007 Τμ.Δ, σε: ΕΠολΔ 3/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕφΘεσ 2295/2007, σε: ΕΠολΔ 4/2008, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΕΔΔΑ Προσφυγή αριθ. 60457/00, Απόφαση 5.2.2004 Κοσμοπούλου κατά Ελλάδος, σε: ΕΠολΔ 3/2009, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΑΠ 855/1995 Α΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/1996, σχόλιο: Ν. Νίκας
ΔΕΚ της 13.7.1995, C-474/93, Hengst Import BV κατά Anna Maria Campese (προδικαστική), σε: ΕπισκΕΔ 1/1996, σχόλιο: Ν. Νίκας