Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Μπάρμπας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (13)

Συγγραφέας

Ν. Μπάρμπας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2024
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 9η έκδ., 2022
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 4η έκδ., 2022
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 8η έκδ., 2020
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 3η έκδ., 2020
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 7η έκδ., 2018
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 2η έκδ., 2018
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), 2016
Ν. Μπάρμπας, Στοιχεία Δημοσιονομικού Δικαίου, 6η έκδ., 2016
Ν. Μπάρμπας, Τα δημόσια δάνεια του Κράτους, 1996
Ν. Μπάρμπας, Το νομικό καθεστώς των συμψηφιστικών φόρων επί των εισαγομένων στην Ελλάδα εμπορευμάτων, 1990

Πρόλογος

Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά μελετήματα, 2023
Δ. Νικολαΐδου, Η δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης και η ελληνική δημοσιονομική πολιτική, 2023

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (10)

Ν. Μπάρμπας, Κάμψη των προνομίων του Κοινοβουλίου επί του Κρατικού Προϋπολογισμού (Διαχρονική εξέλιξη), σε: ΕφημΔΔ 5/2022
Ν. Μπάρμπας, Εναρµόνιση των ΕΦΚ προς ένα ευρωπαϊκό ενωσιακό πρότυπο, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 30/2019
Ν. Μπάρμπας, H φορολόγηση των μη επαγγελματιών συγγραφέων (Από τον παραλογισμό στην εκλογίκευση), σε: ΕφημΔΔ 4/2013
Ν. Μπάρμπας, Συμβολή του ηθικού κινδύνου στη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρώπης, σε: ΕφημΔΔ 4/2011
Ν. Μπάρμπας, Η φορολογία εισοδήματος στον νέο φορολογικό νόμο (ν. 3842/2010), σε: ΕφημΔΔ 2/2010
Ν. Μπάρμπας, Νομική προσέγγιση των δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2009
Ν. Μπάρμπας, Φορολογία νομικών ελευθερίων επαγγελμάτων, σε: Αρμ 1/2007
Ν. Μπάρμπας, Συμβολή της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Ν. Μπάρμπας, Ο ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μετά την κατάργηση των φορολογικών συνόρων, σε: ΕλλΔνη 5/2000
Ν. Μπάρμπας, Οι φορολογικές διακρίσεις στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές κατά τη νομολογία του ΔΕΚ, σε: ΕπισκΕΔ 1/2000

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘεσ 1716/1996, σε: ΕπισκΕΔ 4/1996, σχόλιο: Κ. Παμπούκης, Ν. Μπάρμπας