Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Γ. Δημητράτος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Ν. Δημητράτος, Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς, 2021
Ν. Δημητράτος, Ο δράστης εκ πεποιθήσεως και ο εκ συνειδήσεως δράστης, 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Ν. Δημητράτος, Η σύγκρουση ιατρικών καθηκόντων υπό το πρίσμα του νέου άρθρου 33 ΠΚ, σε: ΕλλΔνη 4/2022
Ν. Δημητράτος, Επισκόπηση των δογματικών διατάξεων του Γενικού Μέρους στον νέο Ποινικό Κώδικα (άρθρα 1-49), σε: ΕλλΔνη 3/2020
Ν. Δημητράτος, Το σύστημα των ποινικών κυρώσεων στο Σχέδιο του νέου Ποινικού Κώδικα. Κριτική αποτίμηση των προτεινομένων διατάξεων, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Ν. Δημητράτος, Η αρχή της αναλογικότητας στην ποινική θεωρία και νομολογία, σε: ΕλλΔνη 5/2018
Ν. Δημητράτος, Οι ισχύουσες περί αναστολής της ποινής διατάξεις και το πλαίσιο λειτουργίας τους στο σύγχρονο πεδίο αντεγκληματικής πολιτικής, σε: ΕλλΔνη 5/2016

Σχόλια σε αποφάσεις (5)

ΟλομΑΠ (Ποιν.) 3/2019 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 4/2019, σχόλιο: Ν. Δημητράτος
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 3/2018 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 6/2018, σχόλιο: Ν. Δημητράτος
ΑΠ (Ποιν.) 1115/2018 Ζ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2019, σχόλιο: Ν. Δημητράτος
ΟλομΑΠ (Ποιν.) 6/2017 Α΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ν. Δημητράτος
ΣυμβΕφΠειρ 83/2017, σε: ΕλλΔνη 1/2018, σχόλιο: Ν. Δημητράτος