Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νικόλαος Ε. Ζευγώλης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Ν. Ζευγώλης, Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, 2015
Ν. Ζευγώλης, Κάθετες συμφωνίες & Ανταγωνισμός, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Ν. Ζευγώλης, Συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας στην εθνική έννομη τάξη υπό το πρίσμα των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οριοθετήσεις μέσα από την πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού (οι υποθέσεις Audatex & Focus Bari/MRB), σε: ΕΕμπΔ 2/2021

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΑΠ 43/2015 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2015, σχόλιο: Ν. Ζευγώλης
ΓνΝΣΚ 142/2013 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 2/2014, σχόλιο: Ν. Ζευγώλης