Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Νίκη Δ. Ψούνη


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2016
Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 5η έκδ., 2016
Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 1, 4η έκδ., 2014
Ν. Ψούνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμ. 2, 4η έκδ., 2014

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (1)

Ν. Ψούνη, Η τύχη της μίσθωσης οικογενειακής στέγης σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή συζύγου (ΑΚ 612 § 2), σε: ΕλλΔνη 3/1994