Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μιχάλης Ν. Πικραμένος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Μ. Πικραμένος, Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, 2012

Επιστημονική επιμέλεια

Συμβούλιο της Επικρατείας/Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (22)

Μ. Πικραμένος, Το μάθημα των θρησκευτικών σε μια σύγχρονη φιλελεύθερη δημοκρατία, σε: Νομοκανονικά 1/2020
Μ. Πικραμένος, Η φύση των εκλογικών διαφορών των ΟΤΑ, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020
Μ. Πικραμένος, Ο δικαστής, το δικαστικό σύστηµα και τρεις συνταγµατικές αρχές, σε: ΕφημΔΔ 1/2019
Μ. Πικραμένος, Το Συμβούλιο της Επικρατείας στις εθνικές και πολιτικές κρίσεις της περιόδου 1929 – 1952. Το κράτος δικαίου στη δίνη πολιτικών και πολιτειακών συγκρούσεων, σε: ΕφημΔΔ 5/2019
Μ. Πικραμένος, Η διαμόρφωση της δικανικής κρίσης και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, σε: ΔιΔικ 6/2019
Μ. Πικραμένος, Εισήγηση στην Ημερίδα «Η Διοίκηση στους Δήμους», σε: Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Νομού Θεσ/νίκης, Η διοίκηση στους δήμους, 2019
Μ. Πικραμένος, Θέληση για Σύνταγμα και κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα στη σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Μ. Πικραμένος, Η σχέση δικαιοσύνης και οικονομικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε: Α. Κουτσουράδης/Δ. Λαγός, Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Μ. Πικραμένος, The contribution of the judicial training to the approach of the European case-law by the national judge, σε: AIDH 9/2017
Μ. Πικραμένος, Η σχέση δικαιοσύνης και οικονομικής ανάπτυξης ως προτεραιότητα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε: ΕφημΔΔ 4/2016
Μ. Πικραμένος, Η εκπαίδευση των δικαστών υπό το φως του άρθρου 88 παρ. 3 του συντάγματος, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Μ. Πικραμένος, Η εκπαίδευση των δικαστών υπό το φως του άρθρου 88 παρ. 3 του Συντάγματος, σε: ΕφημΔΔ 6/2014
Μ. Πικραμένος, Η ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΗΣ ΕΣΔΑ, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας/Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2013
Μ. Πικραμένος, H σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης εν όψει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, σε: ΕφημΔΔ 2/2013
Μ. Πικραμένος, Η διαμόρφωση συνταγματικής πολιτικής στο χώρο της δικαιοσύνης, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 1, 2011
Μ. Πικραμένος, Η διαμόρφωση συνταγματικής πολιτικής στον χώρο της δικαιοσύνης Eπίκαιρες σκέψεις του Γιώργου Παπαδημητρίου, σε: ΕφημΔΔ 3/2010
Μ. Πικραμένος, O ακυρωτικός δικαστής ενώπιον χρηματικών διαφορών, σε: ΕφημΔΔ 1/2008
Μ. Πικραμένος, Το οργανικό κριτήριο υπό το άρθρο 95 παρ. 1 του Συντάγματος και οι αναζητήσεις της νομολογίας, σε: ΕφημΔΔ 6/2008
Μ. Πικραμένος, Διάδικοι και περιεχόμενο της ένστασης στην εκλογική δίκη των Ο.Τ.Α., σε: ΕφημΔΔ 3/2006
Μ. Πικραμένος, Τα κριτήρια της νομολογίας του ΑΕΔ και του ΣτΕ για τη διάκριση ιδιωτικών-διοικητικών διαφορών, σε: ΕφημΔΔ 6/2006
Μ. Πικραμένος, Κλασσικές εγγυήσεις και αθέατες όψεις της δικαστικής ανεξαρτησίας: από τους θεσμούς και την ιστορική τους εξέλιξη στο forum internum του δικαστή, σε: ΕλλΔνη 5/2005
Μ. Πικραμένος, Όψεις της εκλογικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004