Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μιχαήλ Π. Σταθόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Μ. Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2018
Μ. Σταθόπουλος, Γενικό ενοχικό δίκαιο, 4η έκδ., 2004

Πρόλογος

Α. Ξυνοπούλου, Οι υποχρεώσεις επιμέλειας στο σύστημα της αδικοπρακτικής ευθύνης, 2023

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (28)

Μ. Σταθόπουλος, Σκέψεις για τη σχέση ιδιωτικής αυτονομίας και αναγκαστικής εκτέλεσης, σε: Συλλογικό Έργο, Οι αρχές του ίσου και του δικαίου, 2023
Μ. Σταθόπουλος, Δικαιοσύνη ως επιείκεια εντός του δικαίου και πέραν αυτού, σε: ΕλλΔνη 2/2023
Μ. Σταθόπουλος, Μια «περίεργη» απόφαση του ΣτΕ, σε: ΔτΑ 95/2023
Μ. Σταθόπουλος, Ζητήματα ευθύνης της Προνομιούχου Ανώνυμης Εταιρίας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος, σε: ΕπΑκ 1/2022
Μ. Σταθόπουλος, Ανάκληση δωρεάς - Αδικαιολόγητος πλουτισμός και χρησικτησία, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Μ. Σταθόπουλος, Άρση του απορρήτου και δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη. Αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση Ανδρουλάκη και σχετικά προβλήματα, σε: ΔτΑ 94/2022
Μ. Σταθόπουλος, Η νέα ρύθμιση της συνεπιμέλειας, σε: ΕλλΔνη 4/2021
Μ. Σταθόπουλος, Ακυρότητα αποφάσεων Γ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας και περιπτώσεις θεραπείας της - Έκδοση τίτλων εισαγόμενων σε διαπραγμάτευση, σε: ΕΕμπΔ 3/2021
Μ. Σταθόπουλος, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του αστικολόγου, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Μ. Σταθόπουλος, Εύλογη χρηματική ικανοποίηση (ΑΚ 932) και διακριτική ευχέρεια του δικαστή - Τα όρια της νομικής μεθοδολογίας, σε: ΕλλΔνη 3/2019
Μ. Σταθόπουλος, Χρειάζεται αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος;, σε: Νομοκανονικά 2/2019
Μ. Σταθόπουλος, Σχέση Εργατικού και Αστικού Δικαίου: Η οπτική του αστικολόγου, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Μ. Σταθόπουλος, Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φεραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων, σε: Νομοκανονικά 1/2018
Μ. Σταθόπουλος, Ελευθερία των συμβάσεων και «κάθετες» σχέσεις, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Μ. Σταθόπουλος, Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά την ΚΠολΔ 897 αρ. 6 και η νομολογία του Αρείου Πάγου, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Μ. Σταθόπουλος, Το παράνομο της ΑΚ 914 και η συγκεκριμενοποίηση της καλής πίστης (με αφορμή κριτικό σχολιασμό της ΑΠ 1768/2009), σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Μ. Σταθόπουλος, Έναρξη κοινοχρησίας, σε: Συλλογικό Έργο, Αίνος μνήμης καθηγητού Ηλία Κρίσπη, 2015
Μ. Σταθόπουλος, Η έννοια της δημόσιας τάξης κατά την ΚΠολΔ 897 αριθ. 6 και η νομολογία του Αρείου Πάγου, σε: ΕλλΔνη 5/2014
Μ. Σταθόπουλος, Νομικός θετικισμός και ιδεαλισμός στη σοφιστική διδασκαλία και τον πλατωνισμό, σε: ΕλλΔνη 1/2013
Μ. Σταθόπουλος, Ελευθεροτυπία και η νομοθεσία για τους εφημεριδοπώλες, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Μ. Σταθόπουλος, Παροχή εγγυήσεων Ι. Μονής υπέρ εταιρίας, σε: Νομοκανονικά 1/2013
Μ. Σταθόπουλος, Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα – Σχετική ή απόλυτη ακυρότητα κατά την ΑΚ 1829, σε: ΕλλΔνη 5/2011
Μ. Σταθόπουλος, Ομιλία Μ. Σταθόπουλου στο συνέδριο της 7.5.2010 της ALAI, σε: Ένωση Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Το έργο του Γιώργου Κουμάντου και τα σύγχρονα θέματα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, 2011
Μ. Σταθόπουλος, Ποινική αποζημίωση, αποκαταστατικός σκοπός και δημόσια τάξη, σε: ΕλλΔνη 3/2010
Μ. Σταθόπουλος, Απονομή της δικαιοσύνης και λαϊκή κυριαρχία (Δημοσιότητα δίκης - ένορκοι – τρόπος επιλογής δικαστών), σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004
Δ. Τσάτσος/Μ. Σταθόπουλος/Δ. Μέλισσας, Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και ελευθερία συνείδησης, σε: ΕλλΔνη 2/2003
Μ. Σταθόπουλος, Πολιτικό έγκλημα και η οργάνωση «17 Νοέμβρη», σε: ΕλλΔνη 4/2003
Μ. Σταθόπουλος, Η απαίτηση ως μέσο χρηματοδότησης - Σύγχρονοι τρόποι αξιοποίησης και η ανάγκη «εμπραγμάτωσης», σε: ΕπισκΕΔ 1/1997

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΟλομΑΠ 4/2021 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Μ. Σταθόπουλος
ΟλομΑΠ 4/2021 Πλήρης Ολομέλεια, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Μ. Σταθόπουλος
ΟλομΑΠ 4/2019, σε: ΕΕμπΔ 2/2019, σχόλιο: Μ. Σταθόπουλος