Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μιχαήλ Ι. Σπυριδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (6)

Συγγραφέας

Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020

Επιστημονική επιμέλεια

Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018

Συνεργάτης

Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΑΠ 840/2021 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2021, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 24/2019 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης