Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μιχαήλ Ι. Σπυριδάκης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (9)

Συγγραφέας

Ι. Σπυριδάκης/Μ. Σπυριδάκης, Δίκαιο Κτηματολογίου, 2η έκδ., 2020

Επιστημονική επιμέλεια

Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Ι. Σπυριδάκης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2020
Ι. Σπυριδάκης, Ένδικη προστασία της νομής, 2η έκδ., 2019
Ι. Σπυριδάκης, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2018

Συνεργάτης

Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Ειδικό Μέρος, 2023
Ι. Σπυριδάκης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 3η έκδ., 2022
Ι. Σπυριδάκης, Ενοχικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος, 2η έκδ., 2018

Σχόλια σε αποφάσεις (17)

ΑΠ 415/2023 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 700/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΜΕφΘεσ 1234/2022, σε: ΕλλΔνη 2/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΜΕφΠατρ 97/2022, σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1315/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 3/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΜΠρΘεσ 3100/2022, σε: ΕλλΔνη 4/2023, σχόλιο: Α. Κουσουνή-Πανταζοπούλου, Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1760/2022 Α2 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2023, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1643/2022 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 1/2024, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1592/2022 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2024, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 840/2021 Δ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2021, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΜΠρΣυρ 10 ΤΜ/2021, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΕιρΘεσ 403Ε/2021, σε: ΕλλΔνη 4/2022, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1223/2021 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 5/2022, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΠΠρΘεσ 4720/2020, σε: ΕλλΔνη 3/2022, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 1190/2020 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 6/2022, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 24/2019 Γ΄ Τμ., σε: ΕλλΔνη 4/2020, σχόλιο: Μ. Σπυριδάκης
ΑΠ 932/2019 Α1 Τμ., σε: ΕλλΔνη 2/2022, σχόλιο: Ε.-Ε. Γεωργιακάκη, Μ. Σπυριδάκης