Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μελέτης Σ. Μουστάκας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Μ. Μουστάκας, H αρχή ne bis in idem και το ελληνικό διοικητικό δίκαιο, 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Μ. Μουστάκας, Ο έλεγχος της κατάτμησης του αντικειμένου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε: ΕφημΔΔ 3/2023
Μ. Μουστάκας, Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από διακινδύνευση: μια νέα μορφή αστικής ευθύνης του Δημοσίου – Επ’ αφορμή της ΣτΕ 622/2021, σε: Συλλογικό Έργο, Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος, 2022
Μ. Μουστάκας, Η περιβαλλοντική κρίση υπό το φως της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Ενενήντα έτη Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, 2022
Μ. Μουστάκας, Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως στις περιβαλλοντικές διαφορές: νέες τάσεις υπό το φως και του ενωσιακού δικαίου, σε: Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, Τόμος εις μνήμην Καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020
Μ. Μουστάκας, Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) υπό την κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: ΕφημΔΔ 4/2016
Μ. Μουστάκας, Tο δικαίωμα πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη: οι αμφιταλαντεύσεις της πιο πρόσφατης νομολογίας του ΣτΕ, καθώς και η σοβαρή συρρίκνωση ενός θεμελιώδους δικαιώματος, σε: ΕφημΔΔ 1/2013
Μ. Μουστάκας, Προσωρινή δικαστική προστασία και δημοσιοϋπαλληλικές ακυρωτικές διαφορές. Η περίπτωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης υπαλλήλου, σε: ΕφημΔΔ 5/2012
Μ. Μουστάκας, Το προσωπικό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διατάξεις του νομικού καθεστώτος του: Ο θρίαμβος της εξουσιαστικής λογικής, σε: ΔιΔικ 4/1998