Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μαριάνος Δ. Καράσης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Επιστημονική επιμέλεια

Συλλογικό Έργο, Studia in Honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (18)

Μ. Καράσης, Η γένεση της δικαιοσύνης και του πολιτισμού στον μύθο τού πλατωνικού «Πρωταγόρα» και στα «Πολιτικά» του Αριστοτέλους, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Μ. Καράσης, Τι είναι Δικαιοσύνη; Η «θέση» του σκεπτικού φιλοσόφου Καρνεάδη, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Μ. Καράσης, Η Δικαιοσύνη ως Ουτοπία, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Μ. Καράσης, H στωική φιλοσοφία του φυσικού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 5/2014
Μ. Καράσης, Το πνεύμα του νέου οικογενειακού δικαίου, σε: ΕλλΔνη 4/2013
Μ. Καράσης, Η τεχνητή μήτρα: Όνειρο ή εφιάλτης;, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Μ. Καράσης, ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», σε: Α. Βαλτούδης, Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση, 2012
Μ. Καράσης, Η ακτινοβολία των ελληνικών δικαιικών ιδεών και θεσμών στο ευρωπαϊκό στερέωμα, σε: ΕλλΔνη 4/2011
Μ. Καράσης, Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΩΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ», σε: Ένωση Αστικολόγων, Πνευματική ιδιοκτησία στην Ελληνική θεωρία και νομολογία, 2010
Μ. Καράσης, Η προσυμβατική ευθύνη κατ’ άρθρ. 197-198 ΑΚ. Νομική φύση, προϋποθέσεις και οριοθέτηση από συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 3, 2007
Μ. Καράσης, Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ως φιλόσοφος του δικαίου, σε: ΕλλΔνη 2/2006
Μ. Καράσης, Ο ελληνικός «Λόγος» ως μεταφυσική του δικαίου, σε: ΕλλΔνη 6/2006
Μ. Καράσης, Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης. Ένα ψευδοπρόβλημα;, σε: ΕλλΔνη 3/2005
Μ. Καράσης, Παρατηρήσεις στην ερμηνεία του νέου άρθρου 543 εδ. 2 ΑΚ, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Το νέο δίκαιο των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 2003
Μ. Καράσης, Σταθμοί στην ιστορική πορεία του νομικού συλλογισμού, σε: ΕλλΔνη 3/2002
Μ. Καράσης, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ «ΒΙΟ-ΝΟΜΙΑ»: ΄Ενας νέος κλάδος δικαίου; Η επιστημολογική διάσταση Συγχρόνως μια συμβολή στο «δίκαιο του προσώπου», σε: ΕλλΔνη 5/2001
Μ. Καράσης, Το πρόβλημα της εφαρμογής της ΑΚ 149 § 2 επί πωλήσεως μετοχών ανώνυμης εταιρίας, σε: ΕλλΔνη 2/2000
Μ. Καράσης, Έννοια και χαρακτήρας του υπαγωγικού συλλογισμού ως τρόπου εφαρμογής του δικαίου, σε: ΕλλΔνη 3/1991