Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μαρία Τατάγια


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Επιστημονική επιμέλεια

Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Νομού Θεσ/νίκης, Η διοίκηση στους δήμους, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (2)

Μ. Τατάγια, Τα όρια της εγκριτικής αρμοδιότητας των μητροπολιτικών συμβουλίων – Η περίπτωση των αποφάσεων των Ηγουμενοσυμβουλίων, σε: Νομοκανονικά 2/2014
Μ. Τατάγια, Μονές παλαιοημερολογιτών – κτητορικό δίκαιο-έννοια και προϋποθέσεις κτήσεως της ιδιότητας του κτήτορος. Έννομες συνέπειες. Δικαιώματα κτήτορος. Διοίκηση και διαχείριση μονών, σε: Αρμ 5/2011

Σχόλια σε αποφάσεις (2)

ΕλΣυν 71/2010 (Τμήμα VII), σε: Αρμ 11/2010, σχόλιο: Μ. Τατάγια
ΠΠρΘεσ 5657/2009, σε: Αρμ 3/2010, σχόλιο: Μ. Τατάγια