Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μαρία Ν. Μηλαπίδου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Μ. Μηλαπίδου, Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 2011

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (15)

Μ. Βασιλείου/Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου/Ι. Μπόσδου/Α. Τσαλίδης/Θ. Χορταρά, Παρέμβαση - Εκτεταμένοι γονιδιακοί έλεγχοι: είναι αναγκαία η ρύθμισή τους;, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου/Μ. Βασιλείου, Υποχρεωτικοί μαζικοί εμβολιασμοί προσφύγων και ευάλωτων ομάδων: Νομικοί και βιοηθικοί προβληματισμοί, σε: ΕλλΔνη 3/2018
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου, Η παρένθετη μητρότητα στην Ελλάδα και στη Σουηδία: Συγκριτική επισκόπηση δύο διαφορετικών νομοθετικών προσεγγίσεων μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, σε: Αρμ 10/2017
Μ. Μηλαπίδου, Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΕΔΔΑ επί της Υπόθεσης Lambert vs France, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, 2016
Μ. Μηλαπίδου, Ο ν. 4272/2014 και οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο ν. 3305/2005 για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου, H αποκάλυψη της ταυτότητας των δοτών του γεννητικού υλικού – Ελλάδα-Σουηδία: συγκριτική παρουσίαση δυο αντίθετων νομικών συστημάτων, σε: ΕλλΔνη 2/2015
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου, Πρόσβαση των μοναχικών ατόμων στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: συγκριτική θεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της Ελλάδας και της Σουηδίας, σε: ΕλλΔνη 5/2015
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου, Η επιλογή του συστήματος της αποκάλυψης της ταυτότητας των δοτών του γεννητικού υλικού στη Σουηδία και η εφαρμογή του στην πράξη, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Κ. Κηπουρίδου/Μ. Μηλαπίδου, Η παρένθετη μητρότητα στη Σουηδία σε συνάρτηση με το κριτήριο του συμφέροντος του παιδιού, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Μ. Μηλαπίδου, ΕΔΔΑ: Υπόθεση Costa et Pavan κατά Ιταλίας (απόφαση της 28-8-2012) – Νομοθετική απαγόρευση προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Μ. Μηλαπίδου, Ο παράγοντας της ηλικίας και ο χρόνος εφαρμογής των μεθόδων ιατρικής υποβοήθησης της αναπαραγωγής, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Μ. Μηλαπίδου, Η προεμφυτευτική διάγνωση (PGD) ως μια μορφή έρευνας στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Μ. Μηλαπίδου, Die Präimplantationsdiagnose (PGD) als Forschung in das menschliche genetische Material, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Μ. Μηλαπίδου, Ο Ν. 3305/2005 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Μ. Μηλαπίδου, LAW 3305/2005 «ABOUT THE APPLICATION OF ASSISTED REPRODUCTION»: PENAL PUNISHMENT, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006