Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (36)

Συγγραφέας

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2016
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2011
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, 3η έκδ., 2005

Πρόλογος

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018

Επιστημονική επιμέλεια

Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό Δίκαιο, 7η έκδ., 2005

Επιμέλεια Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση, 2017
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Αναγνώριση ταυτότητας φύλου, 2017
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 2, 2017
Θ. Τροκάνας, Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Επιλογές του ασθενούς και ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής, 2016
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε περίοδο οικονομικής κρίσης, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ανάλυση DNA και δικαστηριακή πράξη, 2014
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2013
Θ. Τροκάνας, Ανθρώπινη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Συνθετική ζωή, βιοηθική και δίκαιο, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Βλαστοκύτταρα, 2009
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Μεταμοσχεύσεις, 2008
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, 2008
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο άνθρωπος που υποφέρει: Ο πόνος στην ιατρική, το δίκαιο και τη λογοτεχνία, 2007
Τ. Βιδάλης, Βιοδίκαιο, τόμ. 1, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006

Διεύθυνση Σειράς

Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Η Διαφθορά στο Χώρο της Υγείας, 2021
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Ο. Τζωρτζάτου, Η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της υγείας στη βιοϊατρική έρευνα, 2015
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εναλλακτικά οικογενειακά σχήματα, 2014
Μ. Μηλαπίδου, Σωματική ακεραιότητα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 2011
Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ο νέος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας (Ν. 3418/2005): βασικές ρυθμίσεις, 2006

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (13)

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Νομολογία του ΔΕΕ σε ποινικές υποθέσεις: το σύγχρονο ενωσιακό τοπίο και οι προκλήσεις του μέσα από το παράδειγμα επιλεγμένης νομολογίας για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την αρχή ne bis in idem, σε: Συλλογικό Έργο, Το αλλοδαπό στοιχείο στις εθνικές έννομες τάξεις, 2020
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Νομολογία του ΔΕΕ και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης: Αξιολόγηση των βασικών κατευθύνσεων και των σύγχρονων τάσεων αυτής, σε: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Δικαστική συνεργασία σε διασυνοριακές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Απιστία και ευθύνη διοικητών και διευθυντικών στελεχών νομικών προσώπων, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Θ. Νίκα, 2018
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινική ιατρική ευθύνη από αμέλεια σε πεδία κατανομής αρμοδιοτήτων, σε: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, 2016
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η σημασία των θεμελιωδών αρχών του ουσιαστικού ποινικού δικαίου για μια ευρωπαϊκή αντεγκλητική πολιτική που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου, σε: Τμ. Πολιτικής Επιστήμης- Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ/Νομική Σχολή ΑΠΘ, Σύνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί Θεσμοί, τόμ. 2, 2013
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Αξιόποινο πλασματικά διαρκών εγκλημάτων και οι συνέπειές του για το κράτος δικαίου - Το παράδειγμα των φορολογικών αδικημάτων, σε: Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, Μνήμη Ιωάννη Μανωλεδάκη "Η συμβολή του στη νομική επιστήμη", 2012
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ – ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Μεταμοσχεύσεις, 2008
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η οριοθέτηση του αξιοποίνου της τρομοκρατίας και οι προκλήσεις για ένα δικαιοκρατούμενο ποινικό δίκαιο, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ευθανασία, 2007
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ποινικό Δίκαιο και καταχρήσεις της πληροφορικής, σε: Αρμ 7/2007
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3305/2005: ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ;, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, THE PENAL PROVISIONS OF LAW 3305/2005: SYMBOLIC CRIMINAL LAW FOR THE ABUSE OF BIOMEDICINE IN HUMAN REPRODUCTION?, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Ζητήματα βιοτεχνολογίας - Κλωνοποίηση, 2006