Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Λάμπρος Μπαμπαλιούτας


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2019
Λ. Μπαμπαλιούτας, Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2018

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (9)

Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας/Α. Κωνσταντινίδου, Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Δίκαιο και Τεχνολογία, 2019
Α. Λιγωμένου/Λ. Μπαμπαλιούτας, Η Συνταγματική προστασία του δημοσιονομικού συμφέροντος, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Μ. Βενετσανοπούλου/Λ. Μπαμπαλιούτας, Οι ειδικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί του Κράτους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μεταρρύθμισης, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ελεγκτικό Συνέδριο, Η δημοσιονομική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, 2016
Χ. Λαδιάς/Α. Παπάζογλου-Μητροπούλου/Λ. Μπαμπαλιούτας, Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» για τη Νέα Αρχιτεκτονική Δομή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως παράγων της περιφερειακής εξειδίκευσης, σε: ΕφημΔΔ 5/2014
Λ. Μπαμπαλιούτας, Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας και η ενεργός (;) συμμετοχή των νέων στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων των Νέων στο πλαίσιο της σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας, σε: ΕΔΕ 15/2009
Λ. Μπαμπαλιούτας, European youth policy and active participation in local affairs. Local Youth Councils in the context of contemporary participative democracy, σε: ΕΔΕ 15/2009
Λ. Μπαμπαλιούτας, Η «πλασματική» δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Η περίπτωση των εκπαιδευομένων του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 360/2003 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.), σε: Αρμ 8/2008
Λ. Μπαμπαλιούτας, Ο θεσμός του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και η έλλειψη ειδικής δωσιδικίας των ποινικών δικαστηρίων σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ένα κενό νόμου και η αναγκαιότητα συμπληρώσεώς του για την..., σε: Αρμ 2/2007
Λ. Μπαμπαλιούτας, Οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στον εισαγωγικό διαγωνισμό για το εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και η αντισυνταγματικότητα της ποσόστωσης υπέρ των δημοσίων υπάλληλων στον άνω διαγωνισμό (Σκέψεις με..., σε: Αρμ 3/2006

Σχόλια σε αποφάσεις (4)

ΟλΣτΕ 410/2008, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Λ. Μπαμπαλιούτας
ΟλΣτΕ 250/2008, σε: Αρμ 12/2008, σχόλιο: Λ. Μπαμπαλιούτας
ΟλομΑΠ 18/2006 (πλήρης), σε: Αρμ 2/2007, σχόλιο: Λ. Μπαμπαλιούτας
ΜΠρΧαλκ 234/2005, σε: Αρμ 3/2006, σχόλιο: Λ. Μπαμπαλιούτας