Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κυριάκος Π. Παπανικολάου


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (1)

Συγγραφέας

Κ. Παπανικολάου, Η εξουσία των Ανεξάρτητων Αρχών, 2018

Συμβολές σε συλλογικά έργα (5)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (4) +
Συλλογικό Έργο, Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (14)

Κ. Παπανικολάου, Ο φορολογικός χαρακτήρας των διαφορών περί επιβολής εισφοράς σε χρήµα λόγω πολεοδόµησης, σε: ΔιΔικ 3/2021
Κ. Παπανικολάου, Κάµψη τῆς προαπόδειξης στὴν διοικητικὴ δίκη καὶ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας τῶν διαδίκων, σε: ΔιΔικ 4/2021
Κ. Παπανικολάου, Αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατα την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων εργων, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Δημόσιες συμβάσεις - Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις, 2021
Κ. Παπανικολάου, Οι αμυντικές δημόσιες συμβάσεις υπό το άρθρο 346 ΣΛΕΕ μετά την Οδηγία 2009/81/ΕΚ, σε: ΔιΔικ 4/2019
Κ. Παπανικολάου, Το κοινωνικό δικαίωµα των µισθωτών στην κατοικία· σκέψεις σχετικά µε σταθµίσεις και συγκρούσεις κοινωνικών δικαιωµάτων, σε: ΔιΔικ 5/2019
Κ. Παπανικολάου, Μιὰ δημοκρατικὴ θεμελίωση τοῦ δικαστικοῦ ἐλέγχου τῆς συνταγματικότητας τῶν νόμων, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Ξ. Κοντιάδης/Κ. Παπανικολάου, Συνταγµατικοί περιορισµοί του εκλογικού συστήµατος των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε: ΕφημΔΔ 2/2018
Κ. Παπανικολάου, Ακυρότητα δημόσιας σύμβασης λόγω μη διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε: ΔιΔικ 1/2016
Κ. Παπανικολάου, Η ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών μέσα από τη δοκιμασία των τηλεοπτικών αδειών. Σκέψεις σχετικά με την απόφαση ΣτΕ Ολ. 95/2017, σε: ΕφημΔΔ 6/2016
Κ. Παπανικολάου, Άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και προσωρινή δικαστική προστασία, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Κ. Παπανικολάου, Έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων από διαιτητικά δικαστήρια, σε: ΔτΑ 66/2015
Κ. Παπανικολάου, Αυτεπάγγελτη εξέταση της παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων, σε: ΔιΔικ 5/2014
Σ. Σταματόπουλος/Κ. Παπανικολάου, Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διαταγή πληρωμής, σε: ΕΠολΔ 4/2013
Σ. Σταματόπουλος/Κ. Παπανικολάου, Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με διαταγή πληρωμή, σε: Ενέργεια&Δίκαιο 18/2012

Σχόλια σε αποφάσεις (19)

ΔΕφΘεσ 417/2017, σε: ΔιΔικ 6/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΠρΝαυπλ 322/2017, σε: ΔιΔικ 2/2018, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 106/2016, σε: ΔιΔικ 5/2016, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΣτΕ 1623/2016 Β΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 1/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 709/2016, σε: ΔιΔικ 3/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου, Π. Μιχελή
ΔΕφΑθ 277/2016, σε: ΔιΔικ 6/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΣτΕ 309/2015 Α΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 6/2015, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 18/2015, σε: ΔιΔικ 1/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 5981/2015, σε: ΔιΔικ 3/2017, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου, Π. Μιχελή
ΔΕφΑθ 2915/2014, σε: ΔιΔικ 2/2015, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου, Κ. Σαμαρτζής
ΣτΕ 3018/2014 Ολομέλεια, σε: ΔιΔικ 2/2015, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΣτΕ 3043/2013 Στ΄ Τμ., σε: ΔιΔικ 1/2014, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 30/2012, σε: ΔιΔικ 1/2013, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΣτΕ 1208/2012 Στ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 2433/2011, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 2481/2011, σε: ΔιΔικ 4/2012, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΘεσ 376/2011, σε: ΔιΔικ 5/2012, σχόλιο: Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 1347/2011, σε: ΔιΔικ 3/2013, σχόλιο: Π. Τσίρης, Κ. Παπανικολάου
ΔΕφΑθ 2400/2011, σε: ΔιΔικ 6/2013, σχόλιο: Σ. Βλαχόπουλος, Κ. Παπανικολάου, Κ. Σαμαρτζής