Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωστής Μπακόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Μπακόπουλος, Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ, 2020
Κ. Μπακόπουλος, Συμβολές στο Εργατικό Δίκαιο, 2017
Κ. Μπακόπουλος, Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία, 2014
Κ. Μπακόπουλος, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 2012

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Κ. Μπακόπουλος, Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας, σε: ΕλλΔνη 1/2020
Κ. Μπακόπουλος, Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Κ. Μπακόπουλος, Das griechische Arbeitsrecht im Wandel. Ein Bericht über die krisenbedingten Reformen am Beispiel des Kündigungsschutzes und der Tarifautonomie, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris, τόμ. 2, 2016
Κ. Μπακόπουλος, Δικονομικά δικαιώματα συνδικαλιστικών οργανώσεων, σε: ΕλλΔνη 1/2010
Κ. Μπακόπουλος, Η “αιτία” της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, σε: ΕλλΔνη 7/1996

Σχόλια σε αποφάσεις (3)

ΔΕΕ της 21.12.2016, C-201/15, Ανώνυμη Γενική Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής (ΑΓΕΤ Ηρακλής) κατά Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρισταμένης της Ενώσεως Εργαζομένων Τσιμέντων Χαλκίδας, σε: ΕλλΔνη 2/2017, σχόλιο: Κ. Μπακόπουλος
ΔΕΕ της 23.12.2015, C-180/14, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, σε: ΕφημΔΔ 6/2015, σχόλιο: Κ. Μπακόπουλος
ΑΠ 1040/2009 Τμ.Α1, σε: ΕΠολΔ 5/2009, σχόλιο: Κ. Μπακόπουλος