Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κώστας Ν. Στρατηλάτης


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Κ. Στρατηλάτης, Συντάσσοντας το δικαίωμα στη δημόσια ηλεκτρονική επικοινωνία, 2006

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Ι. Σαρμάς/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος, ΕΣΔΑ, 2021
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (8)

Κ. Στρατηλάτης, Συντακτική εξουσία και λαϊκή κυριαρχία: Οι λειτουργίες και οι αδυναμίες μίας κλασικής αναγωγής, σε: Συλλογικό Έργο, Το Σύνταγμα εν εξελίξει, 2019
Κ. Στρατηλάτης, Κεφάλαιο 2 - Το δημοσιογραφικό απόρρητο ως θεμελιώδες δικαίωμα και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε: ΙΜΔΑ, Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων, 2016
Κ. Στρατηλάτης, On the distinction between statements of fact and value judgments, σε: AIDH 8/2016
Κ. Στρατηλάτης, Η άδοξη (;) καριέρα του Carl Schmitt στην Κύπρο: Η δημιουργία και τα πρώτα έτη του βίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από σμιτιανή σκοπιά, σε: Α. Αιμιλιανίδης/Χ. Παπαστυλιανός/Κ. Στρατηλάτης, Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Δίκαιο της Ανάγκης, 2016
Κ. Στρατηλάτης, Η επίκληση της νομολογίας στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομική επιστήμη γενικότερα, σε: ΕφημΔΔ 1/2015
Κ. Στρατηλάτης, Η επίκληση της νομολογίας στο Διοικητικό Δίκαιο και στη νομική επιστήμη γενικότερα, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Κ. Στρατηλάτης, Χρειάζεται ειδική ρύθμιση η δημόσια σφαίρα του Διαδικτύου;, σε: ΕφημΔΔ 1/2014
Κ. Στρατηλάτης, Η αυτορρύθμιση στον πολιτισμό της διαδικτυακής επικοινωνίας: νεοφιλελεύθερη κυβερνο-αναρχία ή δημοκρατική κυβερνο-αυτονομία, σε: Συλλογικό Έργο, Αυτορρύθμιση, 2005

Σχόλια σε αποφάσεις (1)

ΕφΘεσ 1760/2000, σε: Αρμ 6/2001, σχόλιο: Κ. Στρατηλάτης