Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κώστας Κοσμάτος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Σ. Παύλου/Γ. Δημήτραινας/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2η έκδ., 2023
Σ. Παύλου/Κ. Κοσμάτος, Οι κυρώσεις στον νέο Ποινικό Κώδικα, 2020
Κ. Κοσμάτος, Η ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, 2015
Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά, 3η έκδ., 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Κ. Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, προβλέψεις και προβλήματα στα 23 χρόνια εφαρμογής, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Κ. Κοσμάτος, Από τα δικαιώματα στις δυνατότητες: Μια νέα θεώρηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης., σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Κ. Κοσμάτος, Ψυχική ασθένεια και προσωπικά δεδομένα. Ζητήματα που προκύπτουν από την ικανότητα για συναίνεση., σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006

Σχόλια σε αποφάσεις (94)

ΑΠ (Ποιν.) 524/2022, σε: Αρμ 3/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 601/2022, σε: Αρμ 3/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΕφΔυτΜακ 31/2022, σε: Αρμ 3/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 565/2022, σε: Αρμ 4/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 594/2022, σε: Αρμ 7/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 11/2022, σε: Αρμ 8/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΑΠ 1633/2022, σε: Αρμ 10/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΔιατΑνακρΣτρΞαν 4/2022, σε: Αρμ 10/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 188/2022, σε: Αρμ 11/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1246/2022, σε: Αρμ 11/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 518/2022, σε: Αρμ 12/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 458/2022, σε: Αρμ 1/2024, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1608/2022, σε: Αρμ 1/2024, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 1/2021, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 3/2021, σε: Αρμ 9/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 3/2021, σε: Αρμ 10/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 8/2021, σε: Αρμ 1/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 671/2021, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Ι. Ναζίρης, Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 1/2021, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΔιατΑνακρΘεσ 16/2021, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 648/2021, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 940/2021, σε: Αρμ 10/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 576/2021, σε: Αρμ 11/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 645/2021, σε: Αρμ 11/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΣερ 16/2021, σε: Αρμ 12/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 369/2021, σε: Αρμ 2/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΜΟΕφΘεσ 190, 311/2021, σε: Αρμ 2/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΕφΘεσ 285/2021, σε: Αρμ 5/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΣερ 42/2020, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΜΕφΚακΘεσ 235/2020, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 233/2020, σε: Αρμ 7/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 253/2020, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 12/2020, σε: Αρμ 12/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΑθ 2147/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΣερ 250/2020, σε: Αρμ 1/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 559/2020, σε: Αρμ 2/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος, Ι. Ναζίρης
ΑΠ (Ποιν.) 530/2020, σε: Αρμ 4/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 404/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 528/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΣερ 392/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Ι. Ναζίρης, Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΒολ 286/2020, σε: Αρμ 5/2021, σχόλιο: Ι. Ναζίρης, Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 658/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 485/2020, σε: Αρμ 6/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 403/2020, σε: Αρμ 7/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 220/2020, σε: Αρμ 8/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 391/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΤρΠλημΚατ 680/2020, σε: Αρμ 11/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΑΠ 983/2020, σε: Αρμ 1/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 905/2020, σε: Αρμ 2/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 3/2020, σε: Αρμ 3/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 729/2020, σε: Αρμ 4/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 869/2020, σε: Αρμ 5/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΔιατΕισΕφΛαρ 82/2020, σε: Αρμ 5/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 766/2020, σε: Αρμ 6/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 87/2020, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΤρΕφΚακΘεσ 1418/2020, σε: Αρμ 8/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1149/2020, σε: Αρμ 9/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΕφΘεσ 417/2020, σε: Αρμ 9/2023, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1821/2019, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1827/2019, σε: Αρμ 1/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1867/2019, σε: Αρμ 2/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 2002/2019, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 3/2019, σε: Αρμ 3/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1838/2019, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1965/2019, σε: Αρμ 4/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1742/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1862/2019, σε: Αρμ 5/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1735/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1761/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΑΠ 1001/2019, σε: Αρμ 6/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1121/2019, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1638/2019, σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1729/2019, σε: Αρμ 9-10/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 8/2019, σε: Αρμ 7/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος, Ι. Ναζίρης
ΕγκΕισΑΠ 6/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 8/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 9/2019, σε: Αρμ 8/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 759/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1655/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1662/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1663/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 70/2019, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1754/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1915/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΑΠ 2004/2019, σε: Αρμ 9/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΓνμδΕισΑΠ 6/2019, σε: Αρμ 11/2020, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 1806/2019, σε: Αρμ 3/2021, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΕγκΕισΑΠ 7/2019, σε: Αρμ 4/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 230/2018, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΛαρ 86/2018, σε: Αρμ 6/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΣυμβΠλημΘεσ 332/2018, σε: Αρμ 8/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΑΠ (Ποιν.) 906/2018, σε: Αρμ 1/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΜΟΔΣερ 123-125/2018, σε: Αρμ 7/2022, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος
ΜΟΔΧαλκιδικ 45-48/2017, σε: Αρμ 5/2019, σχόλιο: Κ. Κοσμάτος