Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κώστας Κοσμάτος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Κ. Κοσμάτος, Η ποινική νομολογία του Αρείου Πάγου στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, 2015
Ν. Παρασκευόπουλος/Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά, 3η έκδ., 2013

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (3)

Κ. Κοσμάτος, Η ακούσια νοσηλεία σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας, προβλέψεις και προβλήματα στα 23 χρόνια εφαρμογής, σε: Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική πρoσέγγιση των ψυχικά πασχόντων, 2016
Κ. Κοσμάτος, Από τα δικαιώματα στις δυνατότητες: Μια νέα θεώρηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Καταστημάτων Κράτησης., σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, τόμ. 2, 2007
Κ. Κοσμάτος, Ψυχική ασθένεια και προσωπικά δεδομένα. Ζητήματα που προκύπτουν από την ικανότητα για συναίνεση., σε: Συνήγορος του Πολίτη, Ιατρικό απόρρητο, 2006