Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (3)

Συγγραφέας

Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019
Κ. Γιαννακόπουλος, La déréglementation constitutionnelle en Europe, 2019

Διεύθυνση Σειράς

Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019

Συμβολές σε συλλογικά έργα (1)

Φ. Σπυρόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Γ. Γεραπετρίτης, Σύνταγμα, 2017
Συμβολές (1) +

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (25)

Κ. Γιαννακόπουλος, Η κρυφή γοητεία του ιδιωτικού ψηφιακού συνταγματισμού. Σκέψεις με αφορμή την ίδρυση και τη λειτουργία του «Ανώτατου Δικαστηρίου» του Facebook, σε: ΕφημΔΔ 1/2021
Κ. Γιαννακόπουλος, Το Συμβούλιο της Επικρατείας διαλαλεί, αλλά υπονομεύει το Κράτος Δικαίου. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Ολ. 911 - 917/2021, σε: ΕφημΔΔ 2/2021
Κ. Γιαννακόπουλος, Η συνταγµατική απορρύθµιση, σε: ΕφημΔΔ 1/2017
Κ. Γιαννακόπουλος, Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2017
Κ. Γιαννακόπουλος, Μεταξύ «Simmenthal II» και «Βαλλιανάτος κ.ά.κ. Ελλάδας»: ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των Νόμων στις συμπληγάδες των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Κ. Γιαννακόπουλος, Τo ελληνικό Σύνταγµα και η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων: «να είστε ρεαλιστές, να ζητάτε το αδύνατο», σε: ΕφημΔΔ 4/2015
Κ. Γιαννακόπουλος, To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Κ. Γιαννακόπουλος, To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε: ΕφημΔΔ 1/2014
Κ. Γιαννακόπουλος, Η σχέση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλες μορφές ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 4/2013
Κ. Γιαννακόπουλος, Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013
Κ. Γιαννακόπουλος, Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, σε: ΕφημΔΔ 1/2012
Κ. Γιαννακόπουλος, Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών δικαιωμάτων, σε: ΕφημΔΔ 2/2012
Κ. Γιαννακόπουλος, Η αποδόμηση των πανεπιστημίων και η επιλεκτική χρεοκοπία του Συντάγματος, σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Κ. Γιαννακόπουλος, «Επενδύστε στο Κράτος Δικαίου», σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Η νέα δικονομία των δημοσίων συμβάσεων: ακόμη μια χαμένη ευκαιρία, σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Το κράτος δικαίου και η εθνική κυριαρχία μπροστά στο ΔΝΤ, σε: ΕφημΔΔ 1/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Μήπως oι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές;, σε: ΕφημΔΔ 3/2009
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2009
Κ. Γιαννακόπουλος, Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας, σε: ΕφημΔΔ 1/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, H διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων, σε: ΕφημΔΔ 4/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 5/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Taking European Law Seriously, σε: ΕφημΔΔ 1/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα, σε: ΕφημΔΔ 5/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού;, σε: ΕφημΔΔ 6/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΣτΕ 2094/2011 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2012, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΔΕΕ 13.4.2010, C-91/08, Wall AG κατά Δήμου της Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH, σε: ΕφημΔΔ 4/2010, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ ΕΑ 601/2009, σε: ΕφημΔΔ 3/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ Ολ. 3500/2009, σε: ΕφημΔΔ 5/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ Ολ. 3839/2009, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 778/2007 Τμ. Δ΄ (επταμ.), σε: ΕφημΔΔ 2/2007, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
Conseil d’ État Απόφαση υπ’ αριθ. 291545 της 16ης Ιουλίου 2007 (Oλομέλεια) Société Tropic Τravaux Signalisation, σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 764/2006 Τμ. E΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΕφημΔΔ 3/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 2194/2006 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος