Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Θ. Γιαννακόπουλος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019
Κ. Γιαννακόπουλος, La déréglementation constitutionnelle en Europe, 2019

Διεύθυνση Σειράς

Κ. Γιαννακόπουλος, Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (27)

Κ. Γιαννακόπουλος, Το άρθρο 16 του Συντάγματος στη δίνη του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού, σε: ΔτΑ 98/2023
Κ. Γιαννακόπουλος, Αναζητώντας αποτελεσματικότερες εγγυήσεις διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, σε: ΔτΑ 94/2022
Κ. Γιαννακόπουλος, Η κρυφή γοητεία του ιδιωτικού ψηφιακού συνταγματισμού. Σκέψεις με αφορμή την ίδρυση και τη λειτουργία του «Ανώτατου Δικαστηρίου» του Facebook, σε: ΕφημΔΔ 1/2021
Κ. Γιαννακόπουλος, Το Συμβούλιο της Επικρατείας διαλαλεί, αλλά υπονομεύει το Κράτος Δικαίου. Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ Ολ. 911 - 917/2021, σε: ΕφημΔΔ 2/2021
Κ. Γιαννακόπουλος, Η συνταγµατική απορρύθµιση, σε: ΕφημΔΔ 1/2017
Κ. Γιαννακόπουλος, Η διαιτητική επίλυση διαφορών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2017
Κ. Γιαννακόπουλος, Μεταξύ «Simmenthal II» και «Βαλλιανάτος κ.ά.κ. Ελλάδας»: ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των Νόμων στις συμπληγάδες των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, σε: Συλλογικό Έργο, Το Δικαστήριο της ΕΕ. Εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών, 2016
Κ. Γιαννακόπουλος, Τo ελληνικό Σύνταγµα και η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων: «να είστε ρεαλιστές, να ζητάτε το αδύνατο», σε: ΕφημΔΔ 4/2015
Κ. Γιαννακόπουλος, To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε: Ένωση Διοικητικών Δικαστών, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 2015
Κ. Γιαννακόπουλος, To δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χειραφέτηση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε: ΕφημΔΔ 1/2014
Κ. Γιαννακόπουλος, Η σχέση του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλες μορφές ελέγχου νομιμότητας της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 4/2013
Κ. Γιαννακόπουλος, Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου, σε: Συλλογικό Έργο, Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, 2013
Κ. Γιαννακόπουλος, Το δημόσιο συμφέρον υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης, σε: ΕφημΔΔ 1/2012
Κ. Γιαννακόπουλος, Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών δικαιωμάτων, σε: ΕφημΔΔ 2/2012
Κ. Γιαννακόπουλος, Η αποδόμηση των πανεπιστημίων και η επιλεκτική χρεοκοπία του Συντάγματος, σε: ΕφημΔΔ 3/2011
Κ. Γιαννακόπουλος, «Επενδύστε στο Κράτος Δικαίου», σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Η νέα δικονομία των δημοσίων συμβάσεων: ακόμη μια χαμένη ευκαιρία, σε: ΕφημΔΔ 5/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Το κράτος δικαίου και η εθνική κυριαρχία μπροστά στο ΔΝΤ, σε: ΕφημΔΔ 1/2010
Κ. Γιαννακόπουλος, Μήπως oι ευρωεκλογές πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές;, σε: ΕφημΔΔ 3/2009
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο διάχυτος και παρεμπίπτων δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, σε: ΕφημΔΔ 6/2009
Κ. Γιαννακόπουλος, Η υποχρέωση σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων της διοικητικής δικονομίας, σε: ΕφημΔΔ 1/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, H διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων, σε: ΕφημΔΔ 4/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη, σε: ΕφημΔΔ 5/2008
Κ. Γιαννακόπουλος, Συνταγματικό Δικαστήριο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο: Taking European Law Seriously, σε: ΕφημΔΔ 1/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Το σύστημα απονομής διοικητικής δικαιοσύνης κατά το Σύνταγμα, σε: ΕφημΔΔ 5/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού;, σε: ΕφημΔΔ 6/2006
Κ. Γιαννακόπουλος, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε: Συμβούλιο της Επικρατείας, Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004

Σχόλια σε αποφάσεις (10)

ΣτΕ 2094/2011 Τμ. Α΄, σε: ΕφημΔΔ 1/2012, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΔΕΕ 13.4.2010, C-91/08, Wall AG κατά Δήμου της Frankfurt am Main, Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH, σε: ΕφημΔΔ 4/2010, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ ΕΑ 601/2009, σε: ΕφημΔΔ 3/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ Ολ. 3500/2009, σε: ΕφημΔΔ 5/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ Ολ. 3839/2009, σε: ΕφημΔΔ 6/2009, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 778/2007 Τμ. Δ΄ (επταμ.), σε: ΕφημΔΔ 2/2007, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
Conseil d’ État Απόφαση υπ’ αριθ. 291545 της 16ης Ιουλίου 2007 (Oλομέλεια) Société Tropic Τravaux Signalisation, σε: ΕφημΔΔ 4/2007, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 764/2006 Τμ. E΄, σε: ΕφημΔΔ 2/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 808/2006 Δ΄ Τμ. (7μελές), σε: ΕφημΔΔ 3/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος
ΣτΕ 2194/2006 Τμ. Δ΄, σε: ΕφημΔΔ 5/2006, σχόλιο: Κ. Γιαννακόπουλος