Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Σερράος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (12)

Συγγραφέας

Ε. Τούση/Κ. Σερράος, Brownfields, 2020
Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Δασικός χώρος και σχεδιασμός, 2019
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018
Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου, 2017
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Αυθαίρετη δόμηση, 2017

Πρόλογος

Μ. Λάζογλου, Η ανθεκτικότητα ως παράµετρος χωρικού σχεδιασµού έναντι των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 2022

Επιστημονική επιμέλεια

Κ. Σερράος, Το νομοθετικό διάταγμα της 17.7.1923 100 χρόνια μετά, 2024
Συλλογικό Έργο, ΑΘΗΝΑ: Από την αστική ανθεκτικότητα στη βιώσιμη κινητικότητα, 2023

Επιμέλεια Σειράς

Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Συλλογικό Έργο, Περιβάλλον, τοπίο και σχεδιασμός, 2021
Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (7)

Κ. Σερράος, Το δίκτυο των κοινόχρηστων οδών ως πολεοδομικό εργαλείο για την επαναδιαχείριση της εκτός σχεδίου δόμησης, σε: Δ. Μέλισσας, Συμβάσεις – Πολεοδομία – Δικαστές και Μηχανικοί για Αειφόρο Ανάπτυξη, 2023
Κ. Σερράος, Η διαχείριση των Δημόσιων Οδών ως ρυθμιστικής παραμέτρου για την Εκτός Σχεδίου Δόμηση, σε: Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, Το βιώσιμο Κράτος, 2022
Κ. Σερράος, Περιβάλλον και τοπίο. Οι μεταβολές στο χρόνο, σε: Συλλογικό Έργο, Περιβάλλον, τοπίο και σχεδιασμός, 2021
Κ. Σερράος, Ανθεκτικότητα, αστικός χώρος & ασφάλεια έναντι φυσικών καταστροφών, σε: ΔιΔικ 1/2020
Κ. Σερράος, Ορισμένες συμπερασματικές επισημάνσεις, σε: Δ. Μέλισσας/Κ. Σερράος, Δασικός χώρος και σχεδιασμός, 2019
Κ. Σερράος, Ορισμένες συμπερασματικές επισημάνσεις, σε: Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Φυσικές καταστροφές και χωρικές πολιτικές, 2019
Κ. Σερράος, Συμπεράσματα, σε: Κ. Σερράος/Δ. Μέλισσας, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018