Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Ρίζος


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (2)

Συγγραφέας

Κ. Ρίζος, Παραγραφές, 2019
Κ. Ρίζος, Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών και λογαριασμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 2η έκδ., 2015

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (5)

Κ. Ρίζος, Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την κήρυξη της απεργίας, σε: Συλλογικό Έργο, Οικονομία - τεχνολογία - δίκαιο και εργασία, 2020
Κ. Ρίζος, Η άκυρη σύμβαση εργασίας, σε: ΕΔΕΚΑ/Ένωση Αστικολόγων, Το Εργατικό και το Αστικό Δίκαιο σε ανοικτό διάλογο, 2019
Κ. Ρίζος, Η αναθεώρηση ως ένδικο βοήθημα και μέσο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Τιμητικός Τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή, τόμ. 1, 2016
Κ. Ρίζος, Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση διαδίκου λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015
Κ. Ρίζος, Το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών (Έσοδα - Δαπάνες - Διαφάνεια – Έλεγχος), σε: Συλλογικό Έργο, Κιβωτός Φιλίας - Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο, 2011