Αρχική σελίδα Αναζήτηση Sakkoulas-Online.gr
Αναζήτηση  |  Online Συνδρομές  |  Επικαιρότητα  |  Με μια ματιά  |  Σχετικά  |  Βοήθεια  |  Συχνές ερωτήσεις  |  Επικοινωνία  |  Sakkoulas.gr

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς


Έργα καταχωρημένα στο σύστημα

Βιβλία (4)

Συγγραφέας

Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά δρώμενα, 2023
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο, 2022
Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Η νομιμοποίηση των διαδίκων στην πολιτική δίκη, 2021

Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις (17)

Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα κτηματολογικών εγγραφών και η διαδικασία διόρθωσής τους, σε: Συλλογικό Έργο, Η Κτηματολογική Δίκη υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, 2023
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εξωδικαστική διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» με τη διαδικασία του προδήλου, σε: ΕπΑκ 1/2023
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Οι προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης της αγωγής με επίκεντρο το θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, σε: ΕλλΔνη 1/2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης του εγγραπτέου στο Κτηματολόγιο δικαιώματος, ως καθορίζων τη βασιμότητα της αγωγής διόρθωσης πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, όταν ο τίτλος κυριότητας είναι η χρησικτησία. Με αφορμή τις ΜΕφΘεσ 63/2022 και ΜΠρΘεσ 624/2021, σε: ΕπΑκ 2/2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ο διακτινισμός των εμπράγματων δικαιωμάτων από το καθεστώς των οθωμανικών γαιών στο πεδίο του Αστικού Κώδικα και του Εθνικού Κτηματολογίου. Καίρια ζητήματα παραδεκτού της κτηματολογικής αγωγής, σε: Κέντρο Κτηματολογικών Μελετών - Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, Από το γαιοκτητικό καθεστώς του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους σε αυτό του Εθνικού Κτηματολογίου, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, The Greek Cadastral Law as a Cluster of Rules of Substantive and Procedural Law and its Incorporation into the European Framework, σε: Συλλογικό Έργο, Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, τόμ. 2, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα δημόσια κτήματα: Κατάστρωση της άμυνας απέναντι στις διεκδικήσεις του Δημοσίου, σε: Γ. Διαμαντόπουλος/Μ.-Α. Μαντζαφλέρη/Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ανταλλάξιμα Κτήματα, 2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Oρισμένο κτηματολογικής αγωγής με αντίδικο το ελληνικό Δημόσιο επί τέως οθωμανικής γαίας κείμενης στην Ηπειροθεσσαλία, σε: ΕΠολΔ 6/2022
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος ανάκλησης του επιβληθέντος κατ’ άρθρο 724 ΚΠολΔ ασφαλιστικού μέτρου, σε: Συλλογικό Έργο, Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Η δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη ως δικλείδες κοινωνικής ευταξίας για την αναγνώριση συλλόγου ως αθλητικού σωματείου. Συστηματική προσέγγιση, με αφορμή την ΕιρΔραμ 12/2020 (Διάταξη), σε: ΕλλΔνη 1/2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Κτηματολόγιο και συστήματα καταχώρισης ακινήτων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Η προοπτική του πρότυπου ευρωπαϊκού κτηματολογίου, σε: ΠΜΣ ΑΠΘ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβ/κές Διαστάσεις, Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Δικονομική θεώρηση της άμυνας εταίρου προς αντίκρουση της αίτησης αποβολής του από προσωπική εταιρεία, σε: ΕπισκΕΔ 3/2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση των «παρενεργειών» της πανδημίας του Covid-19 στη λειτουργία και εξέλιξη μισθωτικών και άλλων ιδιωτικών έννομων σχέσεων, με αφορμή τη νομολογία των γερμανικών δικαστηρίων, σε: Συλλογικό Έργο, Μισθώσεις, ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής κρίσης, 2η έκδ., 2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Ζητήματα αποδοχής κληρονομιαίας ακίνητης περιουσίας. Θέματα κύρους δημόσιων και μυστικών διαθηκών, σε: Συλλογικό Έργο, Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία, 2021
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές: νοµοθετική διελκυστίνδα µεταξύ δικαιώµατος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και δηµοσιονοµικού οφέλους, σε: ΕπΑκ 1/2020
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Το ορισμένο του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου στα ασφαλιστικά μέτρα νομής. Συστηματική προσέγγιση με αφορμή την ΕιρΛαμ 733/2018, σε: ΕπΑκ 2/2020
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Οι προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης της αγωγής, με αφορμή την αντισυνταγματικότητα της ήδη καταργηθείσας υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού καταβολής ΕΝΦΙΑ, σε: ΕπΑκ 3/2020

Σχόλια σε αποφάσεις (28)

ΜΠρΗλ 87/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών), σε: ΕπΑκ 2/2023, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΟλΣτΕ 176/2023 (Α΄ τακτική ολομέλεια), σε: ΕπΑκ 3/2023, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΔρ 44/2023 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2023, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΘεσ 10251/2023 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 1/2024, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΑΠ 243/2023 (Α1' τμήμα), σε: ΕπΑκ 1/2024, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΟλομΑΠ 1/2022 (Β΄ Τακτική), σε: ΕπΑκ 3/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΠΠρΑθ 644/2022 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 3/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΑΠ 222/2022 Τμ.A2, σε: ΕΠολΔ 5/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΚορ 214/2022, σε: ΕΠολΔ 6/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΗρακλ 57/2021 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 2/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΕφΑθ 365/2021 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 2/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΘεσ 1853/2021 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 2/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΑΠ 598/2021 (Α1' πολιτικό τμήμα), σε: ΕπΑκ 1/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΠατρ 147/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 2/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΠΠρΑθ 864/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΘεσ 5033/2020 (ειδική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΕφΘεσ 1259/2020, σε: ΕλλΔνη 1/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΕιρΧαν 148/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 4/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΔΕΕ της 11.11.2020, C-433/19, Ellmes Property Services Limited κατά SP, σε: ΕπΑκ 4/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΑΠ 515/2020 (Α1' πολιτικό τμήμα), σε: ΕπΑκ 4/2021, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΤρΕφΔωδ 24/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 3/2022, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΗρακλ 231/2020 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 1/2023, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΗρακλ 107/2019 (ασφαλιστικά μέτρα), σε: ΕπΑκ 4/2019, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΑΠ 1341/2019 (Α΄2 Πολιτικού Τμήματος), σε: ΕπισκΕΔ 1/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΠΠρΛευκ 29/2019 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 2/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΕφΠατρ 140/2019 (τακτική διαδικασία), σε: ΕπΑκ 3/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΠΠρΘεσ 908/2018, σε: ΕπΑκ 1/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς
ΜΠρΑθ 4121/2018, σε: ΕπΑκ 1/2020, σχόλιο: Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς